Metody léčby

Na základě posouzení zdravotní anamnézy každého pacienta uplatňujeme v léčbě neplodnosti různé léčebné postupy od těch jednodušších až po samotné IVF. V zásadě ale zastáváme filosofii, že pacient by se měl léčit takovými metodami, které opravdu potřebuje a mají v jeho případě smysl.

Samotné oplodnění in vitro, při kterém dochází k samovolnému splynutí spermie a vajíčka, je v současné době doplňováno řadou dalších metod, které výrazně zvyšují pravděpodobnost úspěchu. Klinika IVF CUBE proto u všech IVF cyklů standardně provádí ICSI, asistovaný hatching, prodlouženou kultivaci a vitrifikaci nadpočetných embryí, čímž dosahuje kumulativní úspěšnosti přes 84%.

Genetické testování

NGS - Next Generation Sequencing

Je jednou z nejmodernějších genetických metod, která se provádí na buňkách odebraných z embryí ve stádiu expandovaných blastocyst v 5. den vývoje.  Metoda umožňuje detekci početních i strukturálních odchylek všech 24 chromozomů a zároveň vykazuje velmi nízkou chybovost a vysokou citlivost na záchyt geneticky abnormálních embryí. Metoda je vhodná zejména v případech opakovaných potratů, několika neúspěšných pokusech IVF nebo ve vyšším věku matky. Indikaci provádí vždy lékař.

PCR - Polymerase Chain Reaction

Testovací metoda určená k detekci přenosu konkrétních genetických onemocnění a je vhodná pro všechny známá monogenní genetická onemocnění. Pokud existuje další podezření či indikace ze strany lékaře, může se na zdravých embryích dále provádět screening metodou NGS.

MATCH+

Jde o zcela nové, nadstandardní vyšetření panelu 430 nejčastěji se vyskytujících genetických mutací (vhodné zejména v rámci terapie s dárkyní/dárcem). Vyšetření zajišťuje maximální genetickou vhodnost dárkyně či dárce. Dárkyně/dárce jsou tedy vybráni tak, aby nejen splnili fenotypová a další zákonem daná kritéria, ale také s nadstandardním důrazem na genetické zdraví.

* Každý zdravý člověk je nositelem 2-5 genetických mutací, které jeho život nijak neovlivňují. Pokud se však v populaci potkají jedinci se stejným typem mutace, vzniká nebezpečí genetického postižení dítěte. MATCH+ v rámci terapie s darovanými gametami zajišťuje dodatečné zpřesnění výběru dárkyně s ohledem na genetickou kompatibilitu vajíčka a spermie. Díky MATCH+ proto dochází k maximálnímu snížení rizika postižení potomka.

 

HLA+

Typizace HLA u vajíčka a spermie a KIR receptorů dělohy umožňuje stanovit imunologickou toleranci dělohy (příjemkyně embrya) k plodu a je vhodná zejména u pacientů s opakovanými potížemi s donošením plodu. Díky tomu jsme schopni ovlivnit kompatibilitu mezi receptory v děloze a antigeny embrya. V rámci dárcovského programu s vyšetřením HLA+ hledáme takovou dárkyni/dárce, aby byla zajištěna optimální kombinace HLA-C antigenu (spermie a vajíčko) vzhledem ke KIR receptorům dělohy (pacientky). U terapie bez dárcovství můžeme nasadit imunomodulační léčbu. HLA+ významně zvyšuje šanci na donošení transferovaného embrya.

Ranking+

Ranking+ je doplňkovou metodu, stanovující implantační potenciál embryí, který pomáhá s prioritizací těch nejvhodnějších k transferu. Tato metoda je zejména vhodná pro pacientky, u nichž je pravděpodobnost odběru většího počtu vhodných oocytů. Protože se navíc jedná se o neinvazivní metodu odběru buněk (niPGT), které se samovolně uvolňují do kultivačního média, není nutné provádět biopsii embrya. Ranking+ tedy, kromě dalších benefitů, může zvýšit úspěšnost otěhotnění o 10 - 15 %. Tuto metodu jsme uvedli jako první v České republice. Více informací o této metodě se dozvíte zde.

Chcete-li se objednat na konzultaci, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte nás