Monitoring vývoje embryí pomocí systému EmbryoScope

Naše klinika disponuje zařízením, které umožňuje semikontinuální sledování vývoje kultivovaných embryí v rámci cyklu mimotělního oplodnění.

Toto zařízení je ve své podstatě standardní inkubátor, který je pro vývoj embryí mimo tělo matky nezbytný, neboť zajišťuje všechny požadavky na prostředí pro optimální vývoj embryí. Tento inkubátor je však navíc vybaven zabudovanou kamerou určenou pro automatické snímání obrázků. Více v sekci Metody léčby > Další metody > EmbryoScope