MUDr. Hana Višňová, Ph.D.

vedoucí lékařka

E-mail: h.visnova@ivf-cube.eu

Vzdělání

  • Specializace v reprodukční medicíně.
  • Atestace 1. a 2. stupně z gynekologie a porodnictví.
  • Dizertace v oboru gynekologie a porodnictví.
  • Absolventka lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Ocenění

  • American Society for Reproductive Medicine (ASRM): 2018 SART Prize Paper for the Society for Assisted Reproductive Technology (9. října 2018)

Praxe

  • 2005–2010: primářka v Institutu reprodukční medicíny a endokrinologie IVF Zentren Prof. Zech - Pilsen.
  • 1998–2005: odborná asistentka Lékařské Fakulty Masarykovy Univerzity v Brně.
  • 1994–2005: gynekoložka na Gynekologicko-porodnické klinice MU v Brně.

Jazyková vybavenost: angličtina, němčina

Odborné publikace a výzkumy: 

VIŠNOVÁ, Hana, et al. Potential high responders and their clinical outcome following individualised FSH dosing based on AMH and body weight. Reproductive BioMedicine Online, 2021.

Personalizovaný přístup k řízení ovariální hyperstimulaci - základ moderního managementu léčby metodou IVF napříč širokým spektrem neplodných párů

Další reference pacientů