Bezpečný sex je zdravý pro prostatu

Home->Novinky & Média
Dosud nejrozsáhlejší a nejkvalitnější důkazy potvrdily, že častá ejakulace snižuje riziko karcinomu prostaty. Ukázala to prospektivní studie s 32 000 muži sledovanými 18 let, která byla prezentovaná na kongresu Americké urologické společnosti v květnu 2015.

Pro muže je to dobrá zpráva, protože zatím nejsou známé žádné jiné modifikovatelné faktory ovlivňující riziko karcinomu prostaty. Tyto údaje pocházejí z prospektivní studie Health Professional Follow-up Study, do které byli muži zařazováni v roce 1992. Muži uváděli průměrnou měsíční frekvenci ejakulace ve věku 20–29 let a 40–49 let a v průběhu předchozího roku. Z těchto údajů byla vypočtena průměrná frekvence ejakulace během života. Během sledování byl karcinom prostaty diagnostikován u 3839 účastníků, z čehož bylo 384 případů smrtelných.

Po zohlednění potenciálních zavádějících faktorů bylo zjištěno o 20 % nižší riziko karcinomu prostaty u mužů s průměrnou frekvencí ejakulace ≥ 21krát za měsíc v porovnání s muži s frekvencí 4–7krát za měsíc. Toto snížení rizika bylo významné ve věku 20–29 let, ve věku 40–49 let i u celoživotního průměru. Ve věku 40–49 let uváděla většina mužů (38 %) frekvenci ejakulace 8–12krát měsíčně. Frekvenci ≥ 21krát měsíčně udávalo jen 8,8 % mužů (většinou se jednalo o muže rozvedené). S četností ejakulace nesouvisel stupeň ani pokročilost nádoru.

Tyto výsledky potvrzují předchozí závěry stejné studie publikované před 11 lety, ale také zjištění z dřívějších observačních studií. Oproti nim mají dnešní dlouhodobé výsledky 3 velká plus: studie je prospektivní, zahrnuje velkou kohortu mužů a zjišťovala konkrétně údaje o frekvenci ejakulace.

Zdroj článku zde

Proč IVF CUBE?

Průběh léčby neplodnosti

Chcete-li se objednat na konzultaci, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte nás
kontaktovat