Děti ze zkumavky mají stejné studijní výsledky jako děti počaté přirozeně

Home->Novinky & Média
Tento červen byla na výročním zasedání ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) prezentována studie porovnávající výsledky školních testů 15-16letých dánských studentů.

Celkem bylo do studie zahrnuto více než 8 000 dětí počatých oplozením in vitro a více než 20 000 dětí počatých spontánní cestou. V obou skupinách byla přibližně polovina dětí z dvojčat. Děti z obou skupin měly výsledky testů srovnatelné, což platilo i pro porovnání dvojčat z obou skupin.

Závěry studie jsou proto potěšující - asistovaná reprodukce ani v kombinaci s těhotenstvím s dvojčaty, které s sebou nese zvýšená zdravotní rizika, nemá vliv na výši IQ dětí v pubertě.

Více informací o studii si můžete přečíst zde

Proč IVF CUBE?

Průběh léčby neplodnosti

Chcete-li se objednat na konzultaci, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte nás
kontaktovat