Fyzická inaktivita zabíjí více než obezita

Home->Novinky & Média
I mírná fyzická aktivita významně snižuje nezávisle na přítomnosti nadváhy/obezity mortalitu. Tyto výsledky přinesla velká evropská studie European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition Study (EPIC).

Tato studie hodnotila, zda celková a abdominální obezita ovlivňuje souvislost mezi celkovou mortalitou a fyzickou inaktivitou. Jednalo se o prospektivní kohortovou studii, která zahrnovala 334 161 evropských mužů a žen. Průměrná délka sledování byla 12,4 roku, což znamená 4 154 915 pacientoroků.

Celková mortalita osob s mírnou fyzickou aktivitou byla o 16–30 % nižší než u zcela fyzicky neaktivních jedinců, a to nezávisle na BMI a obvodu pasu. Absence obezity (BMI < 30 kg/m2) snížila celkovou mortalitu o 3,66 %.

Tyto výsledky naznačují, že zvýšené riziko mortality dané nadbytkem tukové tkáně lze bez ohledu na dosažený pokles tělesné hmotnosti snížit fyzickou aktivitou. Obézním pacientům je proto třeba doporučovat jakoukoliv, i mírnou fyzickou aktivitu.

Pro kompletní text přejděte zde

Proč IVF CUBE?

Průběh léčby neplodnosti

Chcete-li se objednat na konzultaci, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte nás
kontaktovat