Gynekolog má nezastupitelné postavení v léčbě snížené sexuální touhy u žen

Home->Novinky & Média
Nejčastější sexuální dysfunkcí u žen je nedostatek sexuální touhy. Vzhledem k multifaktoriální etiologii musí být komplexní i léčba, která zahrnuje edukaci, konzultace a psychoterapii. Farmakologické možnosti jsou velmi omezené, i když v současné době je ve vývoji několik léků. Nezastupitelnou úlohu v léčbě nedostatečné sexuální touhy u žen má gynekolog.

Vrchol výskytu nedostatečné sexuální touhy jako sexuální dysfunkce u žen spadá do období středního věku. Mezi hlavní rizikové faktory patří špatný zdravotní stav, deprese, některé léky, nespokojenost v partnerském vztahu a prodělané fyzické nebo sexuální týrání. Diagnóza spočívá především v podrobné anamnéze a sexuální anamnéze, někdy je vhodné fyzikální vyšetření. Laboratorní vyšetření má omezený význam.

Terapeutické postupy jsou především nefarmakologické, protože dosud nebyl schválen žádný lék s indikací nedostatečné sexuální touhy u žen, i když je několik molekul ve vývoji. Na farmakologické možnosti léčebného ovlivnění nedostatečné sexuální touhy u žen dosud čekáme. I když onemocnění spadá do duševních poruch, gynekolog zaujímá v jeho léčbě důležité místo.

celý článek k náhledu zde: http://www.prolekare.cz/medicinske-novinky/gynekolog-ma-nezastupitelne-postaveni-v-lecbe-snizene-sexualni-touhy-u-zen-4905?confirm_rules=1

Proč IVF CUBE?

Průběh léčby neplodnosti

Chcete-li se objednat na konzultaci, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte nás
kontaktovat