IVF CUBE se účastní veletrhu The Fertility Show v Londýně

Home->Novinky & Média
Klinika IVF CUBE se aktivně účastní veletrhu The Fertility Show, který se koná 3.-4. listopadu 2012 v Olympia Exhibition Centre v Londýně. Jedná se o jeden z největších veletrhů věnovaných problémům spojeným s neplodností a jejich řešením zejména pomocí asistované reprodukce s účastí více jak stovky předních světových IVF klinik.

The Fertility Show je určen širokému spektru zájemců jak odborníkům, tak i laikům zajímajícím se o umělé oplodnění s účastí více jak 3.000 osob (v loňském roce se výstavy zúčastnilo 3.200 návštěvníků). The Fertility Show disponuje třemi přednáškovými sály s bohatým programem prezentací, který zahrnuje jak základní uvedení do problematiky neplodnosti, tak podrobné vysvětlení přičin a prezentaci jednotlivých terapií i metod asistované reprodukce.

Klinika IVF CUBE se veletrhu The Fertility Show účastní se záměrem prezentovat spektrum svých služeb v rámci umělého oplodnění podpořeným potěšujícími výsledky za období posledních dvanácti měsíců (6/2011 - 6/2012), kdy naše klinika dosáhla hodnoty ukazatele Clinical Pregnancy Rate ve výši 72,2% pro cykly s darovanými vajíčky a 57,2% pro všechny IVF/ICSI cykly.

Nejnovější poznatky z oboru asistované reprodukce načerpané na tomto veletrhu či na podobných akcích budeme prezentovat na našich stránkách popřípadě také v dalších médiích.

V případě podrobnějšího zájmu o veletrh The Fertility Show, najdete potřebné informace zde: http://fertilityshow.co.uk

Proč IVF CUBE?

Průběh léčby neplodnosti

Chcete-li se objednat na konzultaci, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte nás
kontaktovat