Klídek, dočkáte se - o neplodnosti a IVF s MUDr. Hanou Višňovou, časopis Maminka

Home->Novinky & Média
Neplodnost postihuje rovným dílem 40% mužů i žen. Asi ve dvaceti procentech je kombinovanou záležitostí obou partnerů. Pokles lidské schopnosti mít děti dokazuje, jak člověk ničí své vlastní životní podmínky a tím de facto i sám sebe a potenciální budoucí generace.

Role psychiky a stresu v rámci IVF

Důvodů, které vedou k potížím s otěhotněním existuje řada. V mnoha případech se navíc jedná
o jejich kombinaci, takže identifikace konkrétního problému nemusí být snadná. Fyziologické příčiny jsou zkoumány dlouho a do detailu. Jeden faktor, který se však stále podceňuje, je podíl psychiky. 

Praxe přitom ukazuje, že stres dokáže hrát v procesu otěhotnění velmi podstatnou roli. I psychicky zdravý člověk se může vlivem přetrvávající mentální zátěže dostat do stavu, kdy se tento tlak začne negativně projevovat na jeho zdraví. 

O to více platí uvedená slova pro ženy, u nichž se velká naděje střídá s pocity bezmoci, zklamání až zoufalství, pokud se těhotenství nezdaří. S každým dalším neúspěšným pokusem o otěhotnění tyto emoce sílí, žena se stále více soustředí na to, "aby to dobře dopadlo", a mnohdy končí ztrátou zájmu o běžné činnosti a koníčky. Jediným cílem se stává "mít dítě".

Tato situace se následně projeví v osobním i společenském životě. Mohou se přidat také partnerské potíže v oblasti intimního soužití i běžné komunikace. Tím se míra stresu dále zvyšuje a žena se ocitá v začarovaném kruhu, ze kterého není snadné vystoupit.

Z praxe víme, že takto nastavená strategie nepřináší užitek. Podporuje totiž nastavení organismu do "režimu ohrožení" - spouštějí se totiž procesy, kdy tělo (somatická složka) reaguje sebezáchovně. Z pohledu psychologie a psychiatrie pak můžeme pozorovat příznaky spojené se stresovou poruchou (například porucha spánku, únava, přecitlivělost, podrážděnost, negativní ladění až deprese a další somatické potíže).

Proto se na klinice IVF CUBE díváme na léčbu neplodnosti jako na komplexní proces a klademe velký důraz na psychický stav klientek a tím podporujeme možnost jejich otěhotnění. Nabízíme jim psychologické poradenství a podporu přímo na našem pracovišti.

Při konzultacích se snažíme o to, aby ženy věřily v úspěšnou léčbu, ale zároveň se nenechávaly deprimovat případnými počátečními neúspěchy. Úspěšná léčba neplodnosti totiž nezačíná pod mikroskopem, ale přímo ve vaší hlavě. 

Autorka článku: Regina Rothová, ve spolupráci MUDr. Hana Višňová

Více v náhledu zde: http://www.zive.cz/archivcasopisu/maminka.asp?MID=1266 

Proč IVF CUBE?

Průběh léčby neplodnosti

Chcete-li se objednat na konzultaci, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte nás
kontaktovat