Linka odborné pomoci těhotným a maminkám

Home->Novinky & Média
Nově zřizujeme linku odborné pomoci pro dotazy těhotných nastávajících maminek či maminek s malými dětmi, které se nemohou obrátit na svého gynekologa popř. mají obavy z nastalé situace.

Tým odborníku IVF CUBE je tu pro Vás od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 na telefonní lince: 220 303 873.

V České republice se nachází přibližně 85 000 žen v různém stadiu těhotenství. V posledních dnech dostáváme velké množství dotazů od těhotných žen, které mají obavy jak o své zdraví, tak o zdraví svého miminka. Jedná se nejen o otázky možného ovlivnění těhotenství koronavirem či možným přenosem koronaviru z matky na dítě ale zároveň se množí dotazy související s běžným těhotenstvím či gynekologickou poradnou.

Rádi bychom Vás informovali, že v reakci na opatření související s COVID 19 jsme se rozhodli nabídnout odbornou pomoc široké veřejnosti v oboru gynekologie, porodnictví a v souvisejících oblastech. Využíváme tak odborných znalostí našeho personálu v době, kdy je běžná péče o těhotné ženy či ženy s malými dětmi nedostupná.

V případě potřeby nás prosím kontaktujte v době Po-Pá od 8:00 do 16:00 na telefonním čísle 220 303 873

nebo kdykoliv pište na email poradna@ivf-cube.eu

 

Často kladené otázky a odpovědi:

Ohrožuje nový koronavirus těhotné ženy?

Vzhledem k tomu, že virus SARS-CoV-2, označovaný také jako „nový koronavirus“, je známý jen poměrně krátkou dobu, není jeho vliv na těhotné ženy zatím detailně prozkoumaný. Přes obrovský počet nakažených pacientů ve světě bylo ale zatím zaznamenáno jen několik desítek těhotných žen s onemocněním COVID-19, které nový koronavirus způsobuje. Podle dosavadních informací zdravé ženy, mezi které patří většina těhotných žen v České republice, nejsou k nákaze virem náchylnější než běžná populace. V souvislosti s COVID-19 nebylo zatím zaznamenáno žádné úmrtí matky, plodu ani novorozence při porodu. Zvýšená opatrnost je nutná především u těhotných žen s dalšími chorobami, mezi něž patří výrazně oslabená imunita, rakovinové onemocnění, chronické postižení plic apod.

Jak se nový koronavirus šíří?

Virus se šíří z člověka na člověka kapénkami prostřednictvím dýchacích cest, kontaminovaných povrchů, očních spojivek, dotekem kontaminovaných rukou. Přitom je ale třeba brát v úvahu, že existuje také vysoká pravděpodobnost přenosu viru i od osob, které jsou bez příznaků.

Jaký je průběh onemocnění COVID-19 u těhotných žen?

Průběh onemocnění u zdravých těhotných žen nebývá komplikovaný a většinou připomíná běžné nachlazení. Dalšími symptomy mohou být kašel, dýchavičnost a horečka. Zatím byl zaznamenán jen jeden případ těžkého onemocnění rodičky (v Číně) ve 30. týdnu těhotenství, který vyžadoval mechanickou ventilaci plic, po porodu se pacientka uzdravila. Větší opatrnost je nutná zejména u těhotných žen s dalšími chorobami, mezi něž patří výrazně oslabená imunita, rakovinové onemocnění, chronické postižení plic apod.

Jaký vliv může mít nový koronavirus na průběh těhotenství?

V současnosti nejsou k dispozici žádné údaje o zvýšeném riziku potratu v raném stadiu těhotenství, způsobeném onemocněním COVID-19. Zkušenosti s viry MERS a SARS, které patří mezi příbuzné koronaviry, také neprokázaly souvislost s vyšším rizikem prvo- a druhotrimestrálního potratu. Zároveň je však třeba říci, že virová onemocnění všeobecně rizika těchto komplikací zvyšují, proto je namístě chránit se před každým virovým onemocněním, i chřipkovým.

Dochází k přenosu nového koronaviru z matky na plod?

Podle dosavadních údajů se virus velmi pravděpodobně nepřenáší z matky na plod v děloze (v současnosti jsou zdokumentované jeden až dva příklady). Nejsou známé žádné údaje o zvýšeném riziku vzniku vrozených vývojových vad v důsledku styku s virem. Nákaza novorozence je ale možná po porodu, a to v důsledku blízkého kontaktu novorozence s matkou. Virus byl nalezen i ve stolici a v poševním sekretu, tato cesta přenosu viru na plod během porodu však nebyla prokázána.

Jaká pravidla má těhotná žena dodržovat v případě potřeby lékařského vyšetření nebo kontroly?

Každá nemocnice má v současnosti přesně nařízená preventivní opatření proti přenosu choroby a šíření infekce, která jsou potřeba striktně dodržovat, a to jak na straně zdravotnického personálu, tak samotných rodiček. Všechna obecná pravidla jsou dostupná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. Pacientky by neměly automaticky a bez ohlášení chodit přímo do zdravotnického zařízení, ke svému praktickému lékaři nebo gynekologovi. V případě, že těhotná žena byla v kontaktu s osobou, u níž bylo potvrzeno onemocnění COVID-19, anebo má sama příznaky onemocnění COVID-19, měla by kontaktovat linku 112, kde dostane další informace.

Jaká opatření je třeba dodržovat v případě, že ženě byla nařízena karanténa?

Ženy, kterým byla nařízena karanténa, musejí zůstat doma a omezit kontakt s dalšími po dobu 14 dní. Pokud musí těhotná žena absolvovat vyšetření, které je urgentní, musí nejdříve informovat příslušné zdravotnické zařízení. Do zdravotnického zařízení by se měla dopravit ideálně vlastním dopravním prostředkem, nepoužívat veřejnou dopravu. Zdravotnické zařízení musí zároveň přijmout preventivní opatření pro zajištění bezpečné konzultace. Ženy by měly kontaktovat ambulanci, kde navštěvují těhotenskou poradnu, a dohodnout se na další návštěvě po ukončení karantény.

Během pobytu v domácí karanténě se doporučuje:

    • větrat otevřenými okny,
    • nepouštět návštěvy,
    • zařídit si dodávky základních potřeb prostřednictvím přátel anebo rodinných příslušníků, ale požádat je, aby nechali nákup přede dveřmi.

 Jak postupovat bezprostředně před porodem?

 Pokud je rodička v karanténě, v případě nutnosti návštěvy porodnice (porod, nutná kontrola v poradně apod.) doporučujeme kontaktovat linku 112 a porodnici telefonicky. Pokud nejsou pokyny pracovníků linky 112 nebo zdravotnického personálu porodnice jiné, doporučuje se, aby se žena dopravila do porodnice pokud možno vlastním dopravním prostředkem a s jakoukoli vlastní ochrannou maskou anebo rouškou. Po příchodu do areálu nemocnice je potřeba opět kontaktovat porodnici, aby se personál mohl postarat o rodičku hned při vstupu do porodnice, a byl tak omezený pohyb mezi ostatními rodičkami, jinými pacienty a zdravotníky.

Jaká opatření jsou doporučena při porodu a bezprostředně po něm?

Péče o rodičku a dítě během porodu i způsob porodu se nijak zásadně neliší. I když v počáteční fázi epidemie v Číně byla doporučena izolace novorozence a matky na dobu 14 dní, při testování vzorků mateřského mléka (v Číně u šesti případů) nebyla potvrzena přítomnost viru. V současnosti se nedoporučuje izolovat novorozence a rodičku po porodu a výhody kojení převažují nad riziky spojenými s izolací novorozence. Samozřejmě v individuálních případech se musejí zvážit rizika a důsledky takového postupu – separace, vliv na kojení apod.

Jaká opatření je potřeba dodržovat během péče o novorozence?

Největším rizikem je kontakt novorozence a matky během kojení a možná nákaza kapénkami od ostatních členů domácnosti. Při péči o dítě a kojení je proto důležité dodržovat důslednou hygienu rukou před jakýmkoli dotýkáním se dítěte a nošení ochranné roušky. V případě, že si matka mateřské mléko odsává, je vhodné požádat o podání mléka novorozenci zdravou osobu.

 

Chcete-li se objednat na konzultaci, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte nás