Navštívili nás studenti gymnázia

Home->Novinky & Média
Na kliniku nás přišli navštívit studenti gymnázia, kteří se na přednáškách dozvěděli o úskalí odkládání své vlastní reprodukce. Studenti byli poučeni o základních pojmech, o nejčastějších faktorech ovlivňujících (ne)plodnost a nakonec jim byli představeny možnosti současné medicíny.

Mediální obraz dnešní společnosti ohledně plodnosti je velmi zkreslený. V médiích se objevují případy žen, které porodily ve svých 45–55 letech. Světové celebrity odkládají mateřství a poté bez jakýchkoliv potíží přirozeně otěhotní a následně porodí zdravé dítě. Realita je bohužel jiná. Plodnost ženy je omezena věkem a většina těchto „zázračných“ těhotenství vzniká za pomoci vajíček od mladých dárkyň. Je však zcela pochopitelné, že se s tímto faktem mnohé známé osobnosti v médiích nechlubí.

A proto se IVF Cube zapojila do osvěty u mladé generace, aby tato klišé byla vyvrácena.

Na kliniku nás přišli navštívit studenti gymnázia, kteří se na přednáškách dozvěděli o úskalí odkládání své vlastní reprodukce. Studenti byli poučeni o základních pojmech, o nejčastějších faktorech ovlivňujících (ne)plodnost a nakonec jim byli představeny možnosti současné medicíny.

Ovšem ještě před tím, než byli obeznámeni s fakty a čísly hovořících o pravděpodobnosti početí, zeptali jsme nejprve na jejich povědomí o této problematice. Dle názorů studentů jsou šance na spontánní otěhotnění ženy ve věku 26-30 let mezi 52-90%, průměrně tedy 78%. Ženám mezi 41-45 lety odhadovali šance už mnohem nižší, mezi 5-75%, průměr vychází na 30%. Porovnáme-li si tyto odhady studentů gymnázia s realitou, zjistíme, že jejich představy jsou velmi zkreslené.  Totiž žena okolo 20. roku věku má pravděpodobnost početí asi 25%, po 35. roku schopnost počít rapidně klesá a ve 43. letech se plodnost ženy blíží nule (viz graf).

První přednášku vedla primářka doktorka Višňová, byla zaměřena na vyvrácení mýtů ohledně plodnosti. Studenti se například dozvěděli, že plodnost není do cca 40ti let neměnná, že antikoncepce plodnost nezachovává a tudíž jí neodsouvá na pozdější dobu. Paní doktorka také poukázala na fenomény dnešní doby, tj. budovat kariéru, mít stabilní zázemí, dlouhodobě fungující partnerský vztah a až poté naplnit touhu po dítěti a to klidně i s využitím IVF center. Jenže bohužel, ani IVF není všemocné, jak si mnozí mylně představují. Vajíčka ženy každým rokem stárnou a jejich kvalita neustále klesá a toto pak ani lékařská pomoc napravit neumí.

Druhá přednáška byla vedena hlavní embryoložkou, genetičkou paní doktorkou Hüttelovou. Ta studentům představila možnosti dnešní medicíny na poli genetického testování, jednotlivé metody, které se používají u diagnostikování chorob, jako např. Dawnův syndrom, cystická fibróza, různé genové mutace apod.  Studenti měli také možnost vstoupit do prostor laboratoře a nahlédnout pod mikroskopy. Byly jim ukázané také speciální sklady, kde se v tekutém dusíku ukládá genetický materiál, jako jsou vajíčka, spermie a embrya.

Proč IVF CUBE?

Průběh léčby neplodnosti

Chcete-li se objednat na konzultaci, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte nás
kontaktovat