Opakované selhání implantace embrya a trombofilie

Home->Novinky & Média
Ze studie porodnicko-gynekologické kliniky FN v Olomouci, zabývající se významem trombofilních mutací u pacientek s opakovaným selháním implantace vyplývá, že pacientky s opakovaným selháním implantace embrya by měly být testovány na přítomnost trombofilních mutací.

Selhání implantace v rámci asistované reprodukce je dáváno do souvislosti se zhoršenou receptivitou endometria. U žen s normální anatomií mohou mít vliv na uhnízdění embryí hormonální změny jako následek stimulace, imunologické vlivy nebo trombofilní mutace. Podle dostupných dat má význam nasazení léčby jen u pacientek s prokázanou získanou nebo vrozenou trombofilní poruchou.

O genetické diagnostice, jež u nás v IVF Cube pacientům standardně nabízíme, se můžete dočíst zde

Proč IVF CUBE?

Průběh léčby neplodnosti

Chcete-li se objednat na konzultaci, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte nás
kontaktovat