Opravdu ovlivňuje životní styl kvalitu spermatu?

Home->Novinky & Média

V laickém i odborném podvědomí je zakořeněna představa, že muž svým životním stylem může do značné míry ovlivnit kvalitu svého spermatu. Jsou však tyto předpoklady založeny na faktech vycházejících z klinických studií? Odpovědi mohou překvapit.

Přestože je všeobecně rozšířena znalost faktorů, jež mohou zejména negativně ovlivnit kvalitu spermií, bylo na toto téma provedeno jen málo klinických hodnocení a zpravidla pouze na malém vzorku populace. Britská studie si proto dala za úkol toto téma validně prozkoumat.

Za design studie byl zvolen typ případ–kontrola, přičemž počet případových pacientů byl 318 vůči 1 652 kontrolním pacientům. Mezi zkoumané faktory patřila zejména konzumace alkoholu, tabáku či rekreačních drog, ale také věk, roční doba, příušnice v anamnéze, horečka, těžká fyzická práce, kvalita spodního oblečení, sexuální abstinence, body mass index a další.

Ze všech pozorovaných faktorů se jako rizikové ukázaly být pouze produkce spermatu v letních měsících a konzumace kannabisu v uplynulých třech měsících. Vzhledem k množství zkoumaných faktorů a minimálnímu počtu faktorů, jež se prokázaly jako potenciálně rizikové, došli vědci k závěru, že životní styl muže nemá významný dopad na kvalitu spermií.

Proč IVF CUBE?

Průběh léčby neplodnosti

Chcete-li se objednat na konzultaci, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte nás
kontaktovat