Změna legislativy: Úhrada IVF do 40 let a kryokonzervace ze zdravotní indikace

Chystaná změna legislativy má prodloužit hrazení výkonů do 40 let a také pomoci s ochranou plodnosti například onkologickým pacientům.

Home->Novinky & Média

Prodloužení hrazení IVF ze zdravotního pojištění

Dle chystané legislativní změny, která by měla být uvedena v platnost 1. ledna 2022, dojde k prodloužení hrazení IVF ze zdravotního pojištění, a to do 40. narozenin pacientky. 

§15 odst. 3 písm. a) a b) se slova „třicátého devátého“ nahrazují slovem „čtyřicátého“.

 

Kryokonzervace 

Plodnost onkologických pacientů je často velmi ohrožena hned z několika důvodů. Například pokud nádor přímo poškozuje orgány, které by normálně byly zapotřebí k porodu nebo početí dítěte a je potřeba podstoupit odstranění těchto tkání (například odstranění všech varlat, penisu, vaječníků, dělohy nebo děložního čípku.) Nebo pokud podstupuje pacient léčbu rakoviny, která může změnit hladinu hormonů, dostat ženu do rané menopauzy, poškodit nervy nebo způsobit, že některé pohlavní orgány přestanou správně fungovat. (1) 

 

Skvělou zprávou ovšem je, že od 1. ledna 2022 by mělo dojít ke změně zákona, která zásadním způsobem pomůže například těmto onkologickým pacientům zachovat jejich plodnost.

§38a Ze zdravotního pojištění se hradí metody a postupy, při kterých dochází k odběru zárodečných buněk, k manipulaci s nimi a jejich uchovávání po dobu nejdéle 10 let, a to pro zachování možnosti umělého oplodnění, pokud má pojištěnec podstoupit indikovanou léčbu, která může ohrozit plodnost pojištěnce. V případě, že pojištěnec do 1 roku od odběru zárodečných buněk podle věty první nepodstoupí léčbu, která způsobí neplodnost pojištěnce, nehradí se ze zdravotního pojištění po uplynutí této doby další uchovávání odebraných zárodečných buněk. (2)

Kryokonzervaci zárodečných buněk poskytujeme samozřejmě i my v IVF CUBE. Pokud se tedy třeba právě vy chystáte podstoupit léčbu, která potencionálně ohrožuje vaší možnost mít v budoucnu děti, neváhejte se na nás obrátit. 

 

Více informací o této problematice se dozvíte také z reportáže ve Večerních Zprávách televize Seznam, ve které je i rozhovor s naší vedoucí embryoložkou RNDr. Renatou Hüttelovou, Ph.D., MBA.

 

 

(1) zdroj (2) zdroj

Proč IVF CUBE?

Průběh léčby neplodnosti

Chcete-li se objednat na konzultaci, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte nás
kontaktovat