Prvotrimestrální screening nově v IVF CUBE

Home->Novinky & Média
Screening v prvním trimestru je součástí péče o těhotnou ženu a v současnosti se jedná o jeden z nejlepších, nejjednodušších a nejméně zatěžujících testů používaných k odhalení vrozených vývojových vad plodu.

Garantem tohoto programu na naší klinice je MUDr. Helena Neumannová, doktorka též působící v nemocnici Bulovka jako vedoucí všeobecné gynekologické ambulance, vedoucí ambulance dětské gynekologie a zodpovědná lékařka za organizaci UZ screeningu.

MUDr. Helena Neumannová má mnohaletou praxi v oblasti prenatální ultrazvukové diagnostiky, vyhodnocuje stovky případů ročně.  Je držitelkou certifikátu FMF, který zahrnuje školení mezinárodní certifikační autoritou Fetal Medicine Foundation se sídlem v Londýně, jejímž cílem je zajišťovat spolehlivost ultrazvukových vyšetření  a také spolehlivost stanovení rizik těhotenských komplikací.

  • zkušený specialista, certifikace FMF
  • specializovaný software pro vyhodnocení rizik
  • špičkový ultrazvukový přístroj GE Voluson S8
  • prostřední moderní kliniky

Klinika IVF CUBE se v roce 2016 stala vítězem nejmodernějšího prostředí v ČR v kategorii Zdravotnické zařízení. Disponujeme špičkovým vybavením, čistým a krásným moderním prostředím a děláme vše pro to, aby se u nás naši pacienti cítili příjemně a byl zajištěn jejich maximální komfort.

Screeningové vyšetření v prvním trimestru probíhá ve dvou krocích:

  1. Odběr krve
    • Nejprve dojde k odběru krve matky ze žíly, nejlépe v období 11+0 – 11+5 týdne těhotenství nalačno pro biochemickou analýzu.
  2. Ultrazvukové vyšetření 
    • Několik dní poté proběhne ultrazvukové vyšetření k vyloučení odchylky ve stavbě těla plodu a měření krevního tlaku. Zároveň dojde k výpočtu rizik na specialním software Astraia. Vyhodnocení tohoto vyšetření je ještě v ten samý den k dispozici a výsledek je paní doktorkou předán a důsledně vysvětlen. Ideální čas pro druho návštěvu je  v týdnu těhotenství 12+6 - 13+6.

Prosíme nastávající maminky, aby se na odběr krve objednávaly co nejdříve. Nejpozději však do 10. týdne těhotenství.

 

O nejčastěji využívaných metodách léčby neplodnosti jako IVF ICSI s vlastními vajíčkyIVF ICSI s darovanými vajíčky nebo Intrauterinní inseminace stejně jako o metodách a možných benefitech genetického testování lze zjistit více zde

 

Dále naše pacienty často zajímají informace o klinice IVF CUBE, jejích hodnotách a způsobu práce, či detailní informace o týmu lékařů a dalšího personálu.

 

Chcete-li se objednat na konzultaci, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte nás
kontaktovat