Psychologická pomoc, podpora a péče pro klienty IVF CUBE

Home->Novinky & Média

Proč vůbec hovořit o psychologické podpoře v rámci léčby neplodnosti?

Není výjimkou, že diagnóza sterility často přináší jak samotným ženám, tak i párům toužícím po těhotenství, mnoho smutku a trápení. Vstupují-li do manželství či do partnerského vztahu jedinci, kteří jsou již oba předem informováni o tom, že pro neplodnost nebo jiné vážné onemocnění některého z nich nebudou moci mít v budoucnu společné potomky a je-li proto jejich vztah primárně zaměřen na realizaci a uspokojování jiných cílů i potřeb než je plození a výchova vlastních dětí, žádné závažné problémy zpravidla nevznikají. Pokud však u partnerů, kteří s narozením vlastních potomků přirozeně počítali, k plánovanému otěhotnění delší dobu nedochází a není-li vyplněno přání mít vlastní dítě, problém neplodnosti nezřídka vystupuje dramaticky do popředí, vzniká stresová situace často i s následným rozvojem krize. Toto vše nepříznivě zasahuje jak do života jednotlivce, tak do souladu manželského soužití. Bohužel je nutné připustit, že psychickým a sociálním důsledkům neblahé diagnózy je většinou věnována pozornost pouze minimální a péče v mnoha centrech je z velké části zaměřena zejména do oblasti fyzického zdraví. Naše moderní centrum však potřebu specializované péče i v tomto směru považuje za více než aktuální a zahrnuje jak poradenské tak psychoterapeutické intervence.

Jak pracujeme?

Způsob naší práce v této oblasti vychází z aktuálních světových trendů a je založen na aktivním zájmu o psycho-sociální a zejména emoční potřeby našich klientů. Hlavním smyslem takové činnosti je naše klienty informovat o možnostech psycho-sociální pomoci během léčebné péče a následně speciální poradenství integrovat podle potřeby přímo do probíhající léčby den po dni. Naše odborné poradenství je poskytováno a využíváno nejen k řešení běžných, ale i neobyčejných a zvláštních psycho-sociálních potřeb a problémů klientů. Upřednostňován je tzv. holistický způsob práce jehož hlavním smyslem je podpora, pomoc a provázení v průběhu léčby, které ve svém důsledku vedou k ovlivnění nejen psychického, ale i celkového zdravotního stavu klientů a to ve smyslu zlepšení a zvýšení jak osobního tak i partnerského životního uspokojení. Cílem je tedy zejména omezení negativních psycho-sociálních reakcí a také pomoc pacientům lépe porozumět i řešit aktuální zkušenost s léčbou neplodnosti. Psychologické poradenství je v IVF CUBE poskytováno v případě zájmu klientů jedenkrát v rámci terapie zdarma.

Kdo může tyto naše služby využít?

Psychologickou podporu a pomoc může vyhledat prakticky kdokoli z našich klientů a to i bez jakéhokoli doporučení ošetřujícího lékaře. Pomoc tohoto druhu lze obecně doporučit každému, kdo aktuálně pociťuje jakýkoli psychický diskomfort. Projevy psychické nepohody se mohou projevovat nejrůznějším způsobem. Lidé mohou například pociťovat déle trvající smutek, nemají radost ze života, cítí se bezdůvodně unaveni, jsou bezdůvodně nervózní a zlostní, ale mohou prožívat i bolesti nejrůznějších tělesných orgánů. Typické pro stav duševní nepohody jsou například bolesti hlavy, zad, kloubů a trávicího traktu. Časté jsou i konflikty s nejbližší rodinou a okolím.

Našim klientům v rámci této péče nabízíme specializovanou pomoc při nárůstu úzkosti, napětí pocitů psychické nepohody či přímo deprese. Dále pomáháme řešit nejrůznější problémy v partnerských vztazích i konfliktech v rodině. Poskytujeme i konzultace týkající se problematiky náhradní rodinné péče apod. 

Proč IVF CUBE?

Průběh léčby neplodnosti

Chcete-li se objednat na konzultaci, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte nás
kontaktovat