Stanovení ovariální rezervy u žen se SLE na základě hladin AMH

Home->Novinky & Média
Systémový lupus erythematodes (SLE) postihuje především ženy v reproduktivním věku, jejichž fertilita může být negativně ovlivněna aktivitou samotné nemoci, ale také vedlejšími účinky použité léčby.

Systémový lupus erythematodes (SLE) představuje autoimunitní onemocnění s nejasnou etiologií a heterogenními příznaky, které je charakterizováno tvorbou protilátek poškozujících řadu orgánů. Ovariální funkce žen se SLE může být snížena následkem autoimunitní oophoritidy, která může přejít do ovariálního selhání. Níže zmíněná studie měla za cíl stanovit ovariální rezervu u žen se SLE pomocí měření hladin AMH a jejich porovnání s hodnotami u zdravých žen.

Termín „ovariální rezerva“ definujeme jako zbývající funkční kapacitu vaječníků, která vypovídá o fertilitě ženy. Je vypočítána na základě počtu a kvality folikulů v určitém časovém období. Antimüllerův hormon (AMH) je vylučován buňkami granulózy rostoucích folikulů v ovariu. Sérové hladiny AMH jsou považovány za spolehlivý ukazatel ovariální rezervy, během menstruačního cyklu zůstávají hodnoty AMH relativně stabilní.

Studie se zúčastnilo celkem 80 premenopauzálních žen, 40 z nich splňovalo kritéria American College of Rheumatology z roku 1997 pro diagnózu SLE, 40 zdravých žen tvořilo kontrolní skupinu. Z výsledků vyplynulo, že hodnoty AMH se významně nelišily mezi skupinou pacientek se SLE a kontrolní skupinou, hodnoty AMH byly podobné i při hodnocení dle věku, což potvrzuje zachovanou ovariální rezervu u žen s tímto autoimunitním onemocněním.

celý článek k nahlédnutí zde

Proč IVF CUBE?

Průběh léčby neplodnosti

Chcete-li se objednat na konzultaci, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte nás
kontaktovat