Výroční zpráva o činnosti tkáňového zařízení za rok 2014

Home->Novinky & Média

Výroční zprávu o činnosti tkáňového zařízení za rok 2014 podle § 4 odst. (1) zákona č. 296/2008 Sb. o lidských tkáních a buňkách a § 10 vyhlášky č. 422/2008 Sb. o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka pro naši kliniku IVF CUBE naleznete zde.

Proč IVF CUBE?

Průběh léčby neplodnosti

Chcete-li se objednat na konzultaci, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte nás
kontaktovat