Výzva k předložení akcií IVF CUBE

Home->Novinky & Média

Představenstvo evropské společnosti IVF CUBE SE, se sídlem Praha 6, Evropská 178, PSČ 160 00, IČ 24745014, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 263 (dále jen „Společnost“), oznamuje akcionářům, že dne 1.1.2014 došlo dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (dále jen „Zákon o transparentnosti“) ke změně formy akcí Společnosti z listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno.

Více...

Proč IVF CUBE?

Průběh léčby neplodnosti

Chcete-li se objednat na konzultaci, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte nás
kontaktovat