Doniranje embriona

Home->Doniranje->Doniranje embriona
Doniranje embriona predstavlja varijantu veštačke oplodnje korišćenjem spermatozoida od anonimnog donora i jajašaca (jajnih ćelija) od anonimne donorke. Radi se rešenju koje je pogodno pre svega za parove koji iz raznih razloga nisu sposobni da proizvode zdrave spermatozoide niti jajne ćelije.

Doniranje embriona se ubraja u standardne i veoma uspešne metode lečenja neplodnosti. U Republici Češkoj se doniranje polnih ćelija upravlja legislativom koja proizlazi iz direktiva Evropske Unije, koje su obavezne za sve države članice. Radi se pre svega o Zakonu br. 296/2008 Sb. o osiguranju kvaliteta i bezbednosti ljudskih tkiva i ćelija i Pravilniku br. 422/2008 Sb.

Na osnovu pozitivnih zakona Republike Češke donacija polnih ćelija je dobrovoljna i anonimna kako za donore, tako i za primaoce i decu koja nastane pomoću ove metode. Klinika je dužna da čuva zdravstvenu dokumentaciju donora i donorki u toku 30 godina i podleže redovnim kontrolama od strane državnih organa (Državni institut za kontrolu lekova, Ministarstvo zdravstva).

Donirani embrioni

Klinika IVF CUBE raspolaže sistemom traženja pogodnih donora i donorki, što omogućava da se minimalizuje vreme čekanja. Izbor pogodnog donora i donorke izvodi lekar na osnovu upitnika koji popunjavaju žena primalac i njen partner, i to tako da postoji što veće poklapanje fenotipskih parametara. Ako žena primalac ne potiče iz Evrope i interesuje se samo za donore odgovarajućeg etniciteta, traženje pogodnih donora može da produži vreme čekanja.

Donorke jajnih ćelija su mlade žene starosti do 34 godina, većinom se radi o mladim majkama na roditeljskom odsustvu ili studentkinjama visokih škola. Donori spermatozoida su većinom studenti visokih škola, čiji spermogram odgovara standardnim vrednostima prema WHO. Donor i donorka su sasvim zdravi i imaju negativnu porodičnu anamnezu naslednih oboljenja, podvrgavaju se zakonom određenim genetskim ispitivanjima (kariotipizacija i isključenje mutacija u genu za cističku fibrozu) i ponovnim ispitivanjima za isključenje polnih bolesti (HIV, HBSAg, HCV, hlamidija, sifilis). Donirani spermatozoidi i donirane jajne ćelije za donore nisu izvor finansijske naknade, donori imaju pravo samo na naknadu izdatih troškova u vezi doniranja.

Donirani embrioni se daju odgovarajućem paru za embriotransfer.

Jaje donacija