Metode lečenja

Home->Metode lečenja->Metode lečenia

Klinika IVF CUBE koristi sve najmodernije metode i najnovija naučna saznanja, čime stvara kompleksan pristup lečenju neplodnosti. Rado bismo omogućili svim našim pacijentima da detaljno prate tok svoje terapije, da pogledaju u utrobe naše moderno opremljene laboratorije i da u potpunosti učestvuju u svakom koraku i odluci u okviru svog puta do željenog cilja. Opremu klinike IVF CUBE smo koncipirali tako da se vizuelno može pratiti svaki trenutak tog puta – od izbora jajnih ćelija, njihovog kvaliteta, pa sve do kultivacije u stadijum embriona. Na toj osnovi nastojimo da predamo pacijentu u okviru lečenja neplodnosti maksimalan broj informacija koje su mu potrebne za donošenje odluke, mir i zadovoljstvo.

Metode lečenja neplodnosti

Indukcija ovulacije

Izazivanje ovulacije i nakon toga planiranje vremena polnog odnosa spada u najjednostavnija neinvazivna lečenja neplodnosti. Rizici ove metode su minimalni, osim rizika mogućnosti nastajanja višeplodne trudnoće i mogućih komplikacija u vezi toga.


Inseminacija homologna (IUI) i donatorska (AID)

Intrauterina inseminacija (IUI) se izvodi u vreme ovulacije. Kod IUI se spermatozoidi partnera (nakon prethodne obrade sperme u androloškoj laboratoriji) uvode tankim kateterom u materičnu duplju. Radi se o jako malo invazivnoj metodi, većinom potpuno bezbolnoj, čiji rizici su minimalni, osim rizika mogućnosti nastajanja višeplodne trudnoće i mogućih komplikacija u vezi toga. U slučaju da se ne mogu upotrebiti spermatozoidi partnera, uz saglasnost lečenog para mogu se upotrebiti spermatozoidi anonimnog donatora za donatorsku intrauterinu inseminaciju (AID). Naša klinika IVF CUBE nudi dovoljno opremljenu banku doniranih spermatozoida.


In vitro fertilizacija - IVF

In vitro fertilizacija (vantelesna oplodnja) je metoda lečenja neplodnosti, prilikom koje se uz jajne ćelije dodaju spermatozoidi u svrhe oplodnje. Oplodnja se odvija u inkubacionoj otopini i inkubacionim zdelama u strogo definisanim i kontrolisanim uslovima. Do oplodnje dolazi spontano, spermatozoidi vlastitim kretanjem dolaze do jajne ćelije i prodiru kroz njene omotače. Zajednička inkubacija jajnih ćelija i spermatozoida traje 16-20 sati. Nakon tog vremena se utvrđuje uspešnost fertilizacije.


Intracitoplazmatska injekcija spermatozoida - ICSI

ICSI (Intracitoplazmatska injekcija spermatozoida) je mikromanipulatorska metoda koja počiva u unošenju jedinog spermatozoida u citoplazmu jajne ćelije. Metoda se izvodi pod specijalno uređenim mikroskopom na mnogostrukom uvećanju pomoću mikro-igle. Metodu ICSI preporučujemo prilikom svih ciklusa vantelesne oplodnje, pošto znatno povećava njenu uspešnost.


Produžena inkubacija embriona

Produženom inkubacijom embriona se razume petodnevna inkubacija od oplodnje jajnih ćelija pa do transfera embriona u stadijumu blastociste u matericu. Embrioni se u matericu mogu prenositi i u ranijoj fazi, naprimer drugi dan, ali produžena inkubacija pruža veću šansu za usađivanje embriona u materici, kao i bolje prilike za izbor morfološki najpogodnijeg embriona.Asistirani hečing - AH

Asistirani hečing (AH) je mikromanipulatorska metodika, prilikom koje se otvara zona pellucida (glikoproteinski omotač jajne ćelije). Time se olakšava proces hečinga (oslobađanje unutrašnjeg ćelijskog dela embriona preko zone pellucide).

Asistirani hečing izvodimo kod svih embriona koji su za datu pacijentkinju na raspolaganju. Vremenski se asistirani hečing izvodi četvrtog dana inkubacije, kada embrioni dolaze u kompaktni stadijum. Za otvaranje zone pellucide standardno se koristi laser.4D ultrazvuk

4D ultrazvučno ispitivanje omogućava pokretan trodimenzionalan prikaz bebe u realnom vremenu u materici. U ranim stadijumima trudnoće radi se o projekciji cele bebe, u kasnijim stadijumima se prostorno prikazuju pojedini delovi, pre svega lice. U našoj klinici IVF CUBE ćete uz ultrazvučno ispitivanje besplatno dobiti i snimak na flash disku.


Zamrzavanje spermatozoida, jajnih ćelija i embriona

Zamrzavanje spermatozoida (krioprezervacija sperme)

Zamrzavanje spermatozoida je procedura koja omogućava dugoročnu, skoro neograničenu prezervaciju muških polnih ćelija. Krioprezervacija spermatozoida ne smanjuje njihov kvalitet, tako da se u svrhe asistirane oplodnje može uspešno upotrebiti kako zamrznut, tako i sveže uzet uzorak sperme.

Krioprezervacija spermatozoida je zato pogodna metoda za bilo koju njihovu kasniju upotrebu:

  • Za jedince koji žele da sačuvaju svoju spermu u banci sperme.
  • Muškarce koji iz važnih razloga ne mogu da dođu na uzimanje jajnih ćelija svoje partnerke i daju da se zamrznu njihove polne ćelije bilo kada pre planiranog uzimanja jajnih ćelija.
  • Za muškarce sa promenljivim  vrednostima spermograma ili ograničenom količinom spermatozoida u spermi, eventualno sa problemima sa davanjem uzorka usled psihičkog bloka pacijenta.
  • Muškarce sa planiranim onkološkim lečenjem.
  • Za donirane spermatozoide, kod kojih je krioprezervacija čak obavezna po zakonu. Kod doniranih spermatozoida zakon određuje obavezno čuvanje datog uzorka u karanteni u toku 180 dana iz razloga ponavljanja laboratorijskog ispitivanja za isključenje infekcionih bolesti.
  • U slučaju hirurškog uzimanja spermatozoida iz semenika ili pasemenika dobijeni materijal se zamrzava kako bi se ograničilo eventualno ponavljanje ove invazivne procedure.

Tehnička metoda krioprezervacije spermatozoida počiva u zamrzavanju sperme na temperaturi od –196 °C i stavljanje u tenkove za čuvanje sa tečnim azotom.

Zamrzavanje jajnih ćelija

Krioprezervacija jajnih ćelija se izvodi pomoću novih naučnih saznanja koja u praksu uvode metodu vitrifikacije, što je proces brzog zamrzavanja. Ova metoda je za jajne ćelije finija i tako poboljšava njihov kvalitet za upotrebu u kasnijem ciklusu asistirane oplodnje.

Vitrifikacija jajnih ćelija je namenjena za žene koje žele da osiguraju dovoljan broj reproduktivnih ćelija za buduću upotrebu iz bilo kojih razloga. Značajna indikacija za vitrifikaciju jajnih ćelija je planirano onkološko lečenje žene, koje je veoma toksično za polne ćelije.

Vitrifikacija jajnih ćelija je osnovna metoda koju nudi klinika IVF CUBE i koju parovi ili pojedine žene standardno koriste.

Zamrzavanje embriona

Metoda krioprezervacije embriona i njihovog čuvanja po pravilu se koristi prilikom svakog ciklusa asistirane oplodnje, prilikom kojeg nastane veći broj zdravih embriona nego što je potrebno za embriotransfer. Krioprezervacija embriona je dugo korišćena metoda koja iskazuje dobre rezultate, pošto zamrzavanje signifikantno ne smanjuje kvalitet embriona.

Zamrznuti embrioni služe paru koji je dao saglasnost sa njihovom krioprezervacijom radi eventualnog budućeg odmrzavanja i korišćenja u sledećem ciklusu asistirane oplodnje, tzv. krio-embriotransfera.


Jaje donacija