Michaela Mahdouani

Head Nurse

E-mail: m.mahdouani@ivf-cube.eu

Education and training

  • Bachelor's degree in Nursing, Charles University in Pilsen.

Work experience

  • 2008–2013: Fertility Nurse, London Women's Clinic, London, United Kingdom.
  • 2005–2008: Medical Assistant, Medicentre Ltd., London, United Kingdom.
  • 2000–2004: Certified Nurse, Ambulatory Care Services, Munich, Germany
Để truy cập phiên bản đầy đủ của trang web, xin vui lòng chọn một ngôn ngữ khác.