Doniranje spermatozoida

Home->Doniranje->Doniranje spermatozoida
Doniranje spermatozoida predstavlja varijantu veštačke oplodnje korišćenjem spermatozoida od anonimnog donora. Radi se rešenju koje je pogodno pre svega za muškarce koji iz raznih razloga nisu sposobni da proizvode zdrave spermatozoide.

Doniranje spermatozoida se ubraja u veoma uspešne metode lečenja neplodnosti. U Republici Češkoj se doniranje polnih ćelija upravlja legislativom koja proizlazi iz direktiva Evropske Unije, koje su obavezne za sve države članice. Radi se pre svega o Zakonu br. 296/2008 Sb. o osiguranju kvaliteta i bezbednosti ljudskih tkiva i ćelija i Pravilniku br. 422/2008 Sb.

Na osnovu pozitivnih zakona Republike Češke donacija polnih ćelija je dobrovoljna i anonimna kako za donore, tako i za primaoce i decu koja nastane pomoću ove metode. Klinika je dužna da čuva zdravstvenu dokumentaciju donora i donorki u toku 30 godina i podleže redovnim kontrolama od strane državnih organa (Državni institut za kontrolu lekova, Ministarstvo zdravstva).

Donirani spermatozoidi

Klinika IVF CUBE raspolaže opsežnom  bankom podataka o smrznutim spermatozoidima od donora. Izbor donora izvodi lekar na osnovu upitnika koji popunjava lečeni par, i to tako da postoji što veće poklapanje fenotipskih parametara. Ako muškarac ili par ne potiče iz Evrope i interesuje se samo za donora odgovarajućeg etniciteta, traženje pogodnog donora može da produži vreme čekanja.

Donori spermatozoida su većinom studenti visokih škola. Sasvim su zdravi i imaju negativnu porodičnu anamnezu naslednih oboljenja, podvrgavaju se zakonom određenim genetskim ispitivanjima (kariotipizacija i isključenje mutacija u genu za cističku fibrozu) i ponovnim ispitivanjima za isključenje polnih bolesti (HIV, HBSAg, HCV, hlamidija, sifilis). Donirani spermatozoidi za donora nisu izvor finansijske naknade, donor ima pravo samo na naknadu izdatih troškova u vezi doniranja.

Jaje donacija