O nama

Home->Klinika
Klinika asistirane reprodukcije IVF CUBE je nov centar koji se posvećuje problematici lečenja sterilnosti u Republici Češkoj. Obezbeđujemo kompleksan tretman u oblasti dijagnostike i terapije poremećaja plodnosti.

Naša klinika čvrsto stoji na tradiciji, iskustvima i specijalizovanom usavršavanju u struci reprodukcione medicine koji su utisnuti u dugogodišnju praksu našeg stručnog kadra. Svaki od vodećih radnika ima dugogodišnja iskustva u oblasti asistirane reprodukcije, iskustva koja je dobio u najznačajnijim centrima ove vrste u Republici Češkoj i inostranstvu. Zahvaljujući ovoj potpunoj stručnoj osposobljenosti mogli smo da izgradimo moderan centar koji raspolaže preciznom tehničkom opremom, razvijenom logistikom i efikasno osposobljenim osobljem. Nadamo se da će nam ovi čvrsti temelji zajedno sa našim prijatnim istupanjem omogućiti da svim našim klijentima pružimo komfor, sigurnost i susretljivu i empatičnu vezu sa svakim od naših radnika. Nadamo se da ćemo Vam moći proslediti Dodir novog života.

Klinika IVF CUBE koristi sve najmodernije metode i najnovija naučna saznanja, čime stvara kompleksan pristup lečenju neplodnosti. Rado bismo omogućili svim našim pacijentima da detaljno prate tok svoje terapije, da pogledaju u utrobe naše moderno opremljene laboratorije i da u potpunosti učestvuju u svakom koraku i odluci u okviru svog puta do željenog cilja. Opremu klinike IVF CUBE smo koncipirali tako da se vizuelno može pratiti svaki trenutak tog puta – od izbora jajnih ćelija, njihovog kvaliteta, pa sve do kultivacije u stadijum embriona. Na toj osnovi nastojimo da predamo pacijentu u okviru lečenja neplodnosti maksimalan broj informacija koje su mu potrebne za donošenje odluke, mir i zadovoljstvo.

Galerija

Jaje donacija