Často kladené dotazy o IVF

Leden 2017

Home->Novinky & Média
V oblasti léčby neplodnosti si páry kladou mnoho otázek. Odpovědi na ty nejčastější z nich si můžete přečíst v našem článku.

Obecné dotazy

 1. Jak dlouho obvykle trvá, než žena otěhotní přirozenou cestou?

Pokud má žena pravidelný pohlavní styk, měla by otěhotnět během 3-6 měsíců.

 1. Jak dlouho by měl pár vyčkat, než přijde na vyšetření na kliniku asistované reprodukce (tj. IVF kliniku)?

Zde záleží především na věku ženy. Pokud je žena mladší než 35 let, doporučuje se konzultovat problémy s početím po 6 měsících, pokud je starší než 35 let, doporučuje se navštívit kliniku již po 3 měsících, kdy byl pár v pokusech o otěhotnění neúspěšný. Jde však o základní vyšetření, tj. vyšetření možných příčin neplodnosti, ne o léčbu samotnou. Bohužel se ukazuje, že drtivé procento párů, které základní vyšetření absolvují, bude léčbu neplodnosti potřebovat. Ve věku 35+ se u ženy navíc výrazně snižuje kvalita vajíček a s tím i narůstá i možnost vrozených vývojových vad.

 1. Jaký je rozdíl mezi infertilitou a sterilitou?

Infertilita neboli neplodnost je mezinárodně definována jako snížená plodnost a užívá se v případě, že žena neotěhotní do jednoho roku při pravidelném pohlavním styku. Po dvou letech již mluvíme o sterilitě.

 1. Jakou měrou se podílí na problémech s plodností žena a jakou muž?

Příčina neplodnosti je přibližně stejná u mužů i u žen a tvoří u každého pohlaví 40%. U zbývajících 20% jde o neobjasněné příčiny či o problémy obou z páru.

 1. Je pro provedení umělého oplodnění nutnou podmínkou manželský svazek?

Ne, manželský svazek není podmínkou. Dle platné legislativy je však vyžadována písemná žádost o léčbu s podpisem obou partnerů páru tvořeného mužem a ženou, a to i v případě, že je při léčbě nutné využít darovaných pohlavních buněk (oocytů či spermií).

 1. Dítě ve 40 letech?

Umělé oplodnění je v České republice ze zákona možné provést do 49. roku věku ženy. Nicméně, po 35. roce věku ženy úspěšnost otěhotnění rychle klesá, i když touha po dítěti přetrvává. S léčbou byste tedy neměli dlouho váhat.

 1. Potřebuje pár lékařské doporučení předtím, než navštíví kliniku IVF CUBE?

Lékařské doporučení není na klinice IVF Cube vyžadováno. Lze se rovnou objednat na úvodní konzultaci s lékařem, ve které pár probere individuální potíže s početím. Poté jsou navrženy základní testy, které pomohou stanovit příčinu a řešení problému. Ovšem velice často bývá prvním krokem právě upozornění gynekologa na možný problém, jenž je už třeba řešit s klinikou asistované reprodukce a vystaví tak lékařské doporučení.

 1. Jaká základní vyšetření podstoupí při vstupní prohlídce muž a jaká žena?

K základním vyšetřením patří u muže spermiogram a u ženy její hormonální profil a ultrazvukové vyšetření. U obou pak imunologická a genetická vyšetření. Dalším důležitým vyšetřením u muže je pak test funkčních vlastností spermií a test integrity DNA.

 1. Jak vypadá normální spermiogram?

Normální výsledek spermiogramu vykazuje alespoň 15 milionů spermií v jednom ml ejakulátu, z nichž je alespoň 32% pohyblivých progresivně a 4% normálně utvořených. Hodnoty spermiogramu se však mohou měnit a kolísat. V případě abnormálního nálezu je nutné vyšetření opakovat po 1-3 měsících.

 1. Může si muž nechat vyšetřit spermie i preventivně? Kolik vyšetření stojí?

Ano. V IVF Cube se lze kdykoliv objednat na preventivní vyšetření ejakulátu, tzv. spermiogram. Zaplatíte za něj 1000 Kč. Též spolupracujeme s projektem Muzicinu.cz, který vznikl za účelem dodávání odvahy mužům podstoupit preventivní testování spermatu. Tedy přihlásíte-li se k nám skrz tento projekt, zaplatíte za vyšetření méně.

 1. Kolik stojí umělé oplodnění?

Cena léčby je u každého páru jiná.  Naše klinika nabízí základní léčebné postupy spojené s jednotlivými speciálními medicínskými technikami, jejichž pomocí stoupá úspěch léčby. Nicméně, zastáváme filosofii, že pacient by měl vyžadovat pouze takové postupy, které opravdu potřebuje a které mu lékař doporučí jako nejvhodnější. Náklady se odvíjí od vaší anamnézy, tj. jakou individuální léčbu potřebujete. Po podrobné analýze vašich problémů s početím vám navrhneme takové léčebné postupy, které mají ve vašem případě smysl. Současně vás budeme informovat i o ceně léčby. O různých typech léčby a jejich cenách vám podá informace některá z našich koordinátorek nebo lékař. K dotazům můžete využít kontaktní formulář.

 1. Jaká jsou rizika spojená s umělým oplodněním?

Naši zkušení lékaři se samozřejmě snaží, aby zátěž a zdravotní obtíž pacientky byly co nejmenší. Přesto může ojediněle dojít ke komplikacím – jako u každého lékařského zákroku. Typickou komplikací hormonální léčby je tzv. OHSS, tj. hyperstimulace, při které se zvětšují vaječníky, tvoří se ovariální cysty, dochází k tlaku v podbřišku a ojediněle i k hromadění tělesné tekutiny v břišní dutině. V řídkých případech, zejména pokud došlo k otěhotnění, může vyvstat potřeba krátkodobé hospitalizace. Hyperstimulační příznaky pak spontánně ustoupí.

 1. Jakou metodu zvolit raději – IUI nebo IVF?

Méně invazivní metodě IUI dává jistě každý lékař přednost, nicméně je potřeba, aby byly splněny základní předpoklady pro tuto metodu, tj. do dělohy musí být zavedeno dostatečné množství pohyblivých spermií, jejichž morfologie musí být v normě. Současně musí být vejcovody průchodné a na ovariu musí probíhat ovulace. Spermie by měly být vyšetřeny na přítomnost protilátek. I po splnění všech těchto předpokladů se úspěšnost IUI pohybuje kolem 10 a méně procent. Metoda IVF (ICSI) je sice invazivnější než IUI, ale vykazuje vyšší šance na úspěch.

 1. Kdy provádět ICSI/PICSI nebo IMSI?

IMSI nebo PICSI jsou extra metody pro výběr vhodné spermie k mimotělnímu oplodnění. Bývají individuálně doporučovány např. při špatných hodnotách spermiogramu. PICSI je metoda, která vybírá vhodné spermie podle jejich funkčních vlastností. Najde tzv. zralou spermii. Metoda IMSI vybírá spermie se správnou morfologií při velmi velkém mikroskopickém zvětšení. Metoda ICSI je pak mikromanipulační metoda, která spočívá ve vpravení jediné spermie do cytoplazmy oocytu. Tato metoda se doporučuje při všech cyklech mimotělního oplození. Neplatí vždy, že nejdražší metoda je ta nejlepší. Lékař naší kliniky vám na základě vašich vyšetření doporučí tu nejlepší vhodnou metodu.

 1. Jak dlouho kultivovat embrya?

Čím déle se embrya kultivují, tím spíše se prokáže jejich kvalita a schopnost dalšího vývoje. Po dvou dnech kultivace mají embrya 4 buňky a šance na těhotenství je kolem 25%. Třetí den mají embrya již 7-10 buněk a šance na graviditu je kolem 35-40%. Pátý a šestý den se vytvoří blastocysty, které mají cca 120-200 buněk a začne dělení buněk na ty, ze kterých se tvoří embryo a na ty, ze kterých vznikne placenta. Tohoto stádia však dosáhne jen asi 30% embryí, nicméně šance takovýchto embryí na růst v děloze je kolem 50-55%. Transfer blastocyst snižuje počet neúspěšných embryotransferů.

 1. Co je to PGD a k čemu slouží?

PGD je preimplantační genetická diagnostika embrya. Jde o vysoce specializovanou techniku, která identifikuje chromozomální odchylky či dědičné choroby ještě před transferem embrya do dělohy. Je vhodná především u párů, u kterých bylo indikováno vysoké riziko těchto odchylek, genetické vady vázané na pohlaví potomka, opakované potraty, předčasné porody či potraty plodu s chromozomální poruchou v anamnéze či u párů, které již absolvovaly více neúspěšných IVF cyklů.

Proč IVF CUBE?

Průběh léčby neplodnosti

Chcete-li se objednat na konzultaci, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte nás
kontaktovat