Časté dotazy

Níže naleznete odpovědi na některé časté dotazy našich pacientů.

Home->Léčba neplodnosti->Časté dotazy

Mýty o plodnosti

Cvičím a žiji zdravě. S plodností nemůžu mít problém.

I když cvičíte a vedete zdravý životní styl, plodnost nemusí být samozřejmostí. To platí zejména pro ženy, které se věnují intenzivnímu cvičení, to může narušit hormonální rovnováhu a blokovat tvorbu pohlavních hormonů. U mužů mohou steroidy a některé sporty jako např. cyklistika případně saunování, ovlivnit kvalitu spermií. Fyzická kondice nemusí odpovídat kondici reprodukčních orgánů. Kouření, nadměrná konzumace alkoholu a nesprávná strava mohou negativně ovlivnit reprodukční zdraví. Pro podrobnější informace a orientační on-line test plodnosti můžete navštívit naši webovou stránku na www.proplodnost.cz.

Erekce a ejakulát ještě neznamená plodnost

Schopnost pohlavního styku a ejakulace u muže nezaručují nutně jeho plodnost. Spermie se vytvářejí v průběhu života muže a jejich kvalita i kvantita může být ovlivněna různými faktory. Kromě dalších se jedná zejména o věk, který může komplikovat oplodnění a zvyšovat riziko potratu nebo vrozených vad u potomků. Nejvhodnější věk pro početí se u muže pohybuje mezi 25. a 45. rokem života. Kvalita spermiogramu mužů se za posledních 50 let výrazně zhoršila. I muž v mladém věku může mít problémy s plodností, a proto je doporučeno provést spermiogram včas, ideálně před rozhodnutím založit rodinu. U nás můžete absolvovat základní spermiogram nebo rozšířenou diagnostiku spermií SPERM+ s maximálním komfortem a diskrétností.

Dokud neplánuji rodinu, vyšetření plodnosti nepotřebuji.

Očekávání vyšetření plodnosti a návštěvy kliniky asistované reprodukce jsou často spojována s plánováním rodiny. Nicméně je důležité si uvědomit, že plodnost by měla být sledována mnohem dříve, než se rozhodnete pro založení rodiny. Čekání až do průměrného věku kolem 40 let, jak je trendem v současné době, může výrazně omezit šance na přirozené početí. Věk je klíčovým faktorem ovlivňujícím plodnost u žen i mužů, a čekání na pozdější fázi života může narazit na omezení reprodukční medicíny. Proto se vyšetření plodnosti doporučuje plánovat v předstihu, bez ohledu na plánované založení rodiny. Předsudky a ostych spojené s otázkou plodnosti je nutné z obecného vnímání populace odstranit.

Mám zmrazená vajíčka, můžu se rozhodnout, kdy otěhotním.

Možnost social freezing, tj. zamražení vajíček pro pozdější oplodnění, je mylně považována za pojistku plodnosti. I když vajíčka mohou zůstat zamražená několik let, pro solidní šanci na otěhotnění je klíčové mít zamraženo dostatečný počet kvalitních vajíček. To však často vyžaduje opakované cykly hormonální stimulace a odběry v narkóze, což může být zatěžující psychicky, fyzicky i finančně. Navíc ani v mladém věku nelze garantovat úspěch oplodnění. Při použití zamražených vajíček hrají klíčovou roli faktory jako věk, zdravotní stav ženy a jejího partnera, či kvalita spermií. Plánování rodičovství s ohledem na reprodukční zdraví je důležité, a odkládání těhotenství do vyššího věku může mít biologická omezení.

Vysadím antikoncepci a otěhotním.

Vysazení hormonální antikoncepce a plánování těhotenství vyžaduje obezřetnost. I když antikoncepce bývá považována za spolehlivou ochranu, může zakrýt možné problémy s menstruačním cyklem, jako jsou nepravidelnosti či hormonální nestabilita. Pravidelná menstruace během užívání antikoncepce není vždy známka normálního cyklu, a obnovení přirozeného cyklu po vysazení antikoncepce může trvat několik měsíců nebo i let. Proto je vhodná být obezřetnost a plánování těhotenství s vědomím, že návrat k pravidelnému cyklu nemusí být okamžitý.

Díky IVF můžu otěhotnět i po čtyřicítce.

Přesvědčení, že umělé oplodnění (IVF) může nahradit přirozené otěhotnění po čtyřicítce, není vždy pravdivé. I když někteří věří, že do této doby není třeba pospíchat, reprodukční medicína nemá k dispozici stroj času na vrácení těla do optimálního věku pro úspěšné početí. Biologické stárnutí vajíček začíná od narození, a úspěšnost IVF terapie s vlastními vajíčky u žen do 38 let dosahuje přibližně 40 %. Po 40. roce věku klesá tato šance na maximálně 10 %. S věkem stoupá také počet geneticky vadných vajíček. Studie ukazují, že ve 40 a více letech je pravděpodobnost výskytu chromozomální odchylky až 90 %. Klesající ovariální rezerva s věkem může znamenat, že zásoba vajíček se vyčerpá i před třicítkou. Proto doporučujeme včasné plánování těhotenství.

Pokud bych byla neplodná, gynekolog by mě upozornil.

Preventivní gynekologická prohlídka je zaměřena především na hodnocení zdravotního stavu pohlavních orgánů a prevenci vážných onemocnění, jako je rakovina. Vyšetření plodnosti vyžaduje komplexní postup, včetně krevního odběru na kontrolu hladiny hormonu AMH (anti-Mülleriánský hormon), ultrazvukového vyšetření a následného vyhodnocení výsledků specialistou. Pravidelná menstruace, zejména při užívání antikoncepce, nemusí automaticky znamenat optimální plodnost. Pro zodpovědný přístup k plánování rodiny je vhodné se aktivně zajímat o svou plodnost již před samotným rozhodnutím o těhotenství.

Neplodnost je primárně problém žen.

Problém s plodností není primárně omezen na ženy, jak se dříve udávalo, a statistiky ukazují rovnoměrné rozložení příčin mezi oběma pohlavími. Ve 40 % případů jsou problémy spojeny s ženou, ve 40 % s mužem a ve zbývajících 20 % případů jsou problémy zjištěny u obou partnerů. Pokud se snažíte o dítě a nedaří se, je vhodné vyhledat odbornou pomoc. Ta může být klíčová, zejména s ohledem na věk, který hraje významnou roli při plánování těhotenství. Po 12 měsících pravidelného nechráněného styku (případně po šesti měsících, pokud je partnerka starší než 35 let) je vhodné vyhledat specialistu na reprodukční medicínu. Diagnostická vyšetření obou partnerů mohou odhalit příčiny neplodnosti a čím dříve začnete případný problém řešit, tím vyšší šanci na dosažení společného cíle budete mít.

 

 

Metody léčby neplodnosti a genetika

Kolik stojí umělé oplodnění?

Cena se samozřejmě odvíjí od typu terapie a od toho, zda máte nebo nemáte nárok na příspěvek na léčbu od zdravotní pojišťovny. Nabízíme základní léčebné postupy spojené s jednotlivými speciálními medicínskými technikami a s nimi stoupající úspěch léčby. Avšak zastáváme filosofii, že pacient by se měl léčit pouze takovými metodami, které opravdu potřebuje a mají v jeho případě smysl. Náklady se tedy odvíjí od toho, co na základě Vaší anamnézy potřebujete za léčbu. O typech terapií a cenách Vám podá informace některá z našich koordinátorek nebo lékař. Pro více informací o cenách, prosím, vyplňte náš kontaktní formulář a my se budeme snažit odpovědět Vám do 24 hodin.

Přání mít dítě ve 40?

Umělé oplodnění je v České republice ze zákona možné do 49. narozenin ženy. Úspěšnost otěhotnění u žen ale po 35. roce výrazně klesá, i když touha po vlastním dítěti přetrvává. A právě těmto ženám jsme připraveni pomoci. V minulosti jsme se už mnohokrát stali "záchytným bodem" pacientkám, kterým už bylo 40 let, a které za sebou měly neúspěšné pokusy v jiných IVF centrech.

Jaká jsou rizika související s terapií?

Naši zkušení lékaři se vždy snaží, aby zátěž a zdravotní obtíže pacientky byly minimalizovány. Přesto může ojediněle dojít ke komplikacím – jako u každého jiného medicínského zákroku. Typickou komplikací hormonální léčby je tzv. „hyperstimulace nebo též OHSS“. Vaječníky se zvětšují, tvoří se ovariální cysty, projevuje se tlak v podbřišku, řidčeji dochází k hromadění tělesné tekutiny v břišní dutině. V ojedinělých případech, zejména když došlo k otěhotnění, může proto vyvstat potřeba krátkodobé hospitalizace. Hyperstimulace spontánně ustoupí.

Co znamená PGT a k čemu slouží?

Preimplantační genetické testování (PGT) slouží k tomu, aby se při IVF použila jen ta embrya, která nevykazují žádné genetické anomálie. Díky testování se tak zvyšuje šance na otěhotnění a současně snižuje riziko potratu. Naše klinika spolupracuje se špičkovou genetickou laboratoří vedenou jedním z nejlepších genetiků v České Republice. Informujte se u našeho lékaře na možnost úhrady genetického testování zdravotní pojišťovnou.

Jaká vyšetření jsou potřeba před zahájením léčby?

Pro stanovení správné diagnózy a doporučení nejvhodnějšího způsobu léčby je nutno provést některá základní vyšetření obou partnerů. Tato vyšetření je možno provést buď u nás v den úvodní konzultace nebo u Vašeho ošetřujícího gynekologa a následně nám výsledky postoupit. To samé platí, pokud jste již vyšetření podstoupili v rámci předchozí terapie. 

Metody, které zvyšují šanci na úspěch IVF terapie

Na naší klinice dosahujeme kumulativní úspěšnosti až 80 %, v závislosti na věku pacientky. Klíčové je zahrnutí vybraných metod do standardního balíčku terapie. Jedná se zejména o metodu ICSI či prodlouženou kultivaci, umožňující výběr nejvhodnějšího embrya pro transfer a zlepšující šanci na úspěšné uhnízdění. Asistovaný hatching provádíme také u všech embryí Další u nás standardní metoda mikrofluidní separace spermií, umožňuje vybrat nejvhodnější spermie k oplození vajíčka. Všechny tyto metody, včetně mražení všech získaných embryí po jednom a roční skladování zbývajících embryí, jsou zahrnuty v základní ceně, bez ohledu na jejich počet.

Co je to test plodnosti?

Dnes má problém s plodností přibližně každý pátý pár, ale většina z nich se na kliniku asistované reprodukce dostává až ve věku, kdy jsou možnosti reprodukční medicíny omezené. Včasná prevence a testování plodnosti je klíčové. Orientační test plodnosti, který si můžete udělat online na webu www.proplodnost.cz, je prvním jednoduchým krokem. Po vyplnění krátkého dotazníku obdržíte vyhodnocení na e-mail. Bezplatnou možností je také vyšetření plodnosti přímo na klinice IVF CUBE, kde se u žen provádí odběr krve a ultrazvukové vyšetření vaječníků a u mužů vyšetření spermií. Výsledky vyšetření s Vámi projde specialista na reprodukční medicínu a doporučí Vám co dělat pro udržení optimální plodnosti.

 

 

Terapie s darovanými vajíčky

Kdy mohu s terapií začít? Je třeba počítat s dlouhou čekací dobou na odpovídající dárkyni?

Dle našich zkušeností víme, že pacientky chtějí většinou začít s terapií co nejdříve nebo k určitému datu. Přizpůsobili jsme tedy vlastní organizaci tak, abychom co nejlépe dokázali vyjít pacientkám po časové rovině vstříc. Disponujeme obsáhlou databází dárkyň, proto většinou můžeme splnit přání pacientek začít s terapií okamžitě, aniž by byl jakkoliv negativně omezen výběr odpovídající dárkyně.

Jak vysoké je procento těhotenství po terapii s darovanými vajíčky ve vašem centru?

Při první terapii kolem 70%. Průměrný věk pacientek je přes 36 let.

Jaké speciální metody nabízíte v rámci terapie s darovanými vajíčky?

Nabízíme různé metody, které pomáhají k úspěchu. Ne pro všechny pacientky se ale hodí stejné metody, dáváme si velmi záležet na individuálním přístupu ke každé pacientce a volbě odpovídající a správné metody.

Kolik terapie stojí?

U ceny terapie s darovanými vajíčky je třeba počítat nejen s medicínskou péčí pro pacientku, ale zároveň také s výdaji spojenými s dárkyní vajíček (výběr, veškerá nutná předvyšetření, stimulační léky, vyšetření spojená se stimulací, odběr vajíček). Cena obsahuje zpracování spermií, oplodnění metodou ICSI, kultivaci embryí do stádia blastocyst, asistovaný hatching a transfer. Dále také kryokonzervaci "nadpočetných" embryí a jejich následné skladování na další rok. Oproti jiným metodám je sice cena terapie vyšší, ale zároveň zahrnuje garanci alespoň 8 vajíček od dárkyně a minimálně 2 kvalitní embrya ve stádiu blastocysty (v případě normálního spermiogramu partnera).

Kolikrát musím osobně přijet na kliniku?

Samozřejmě tak často, jak budete chtít, pokud ale chcete návštěvy u nás minimalizovat, budou to alespoň 2 návštěvy: vstupní pohovor a transfer. Pokud ovšem chcete k oplodnění použít "čerstvé" spermie, je nutné, aby se partner dostavil k odevzdání vzorku v den punkce (odběru vajíček) dárkyně. Všechna ostatní nutná vyšetření (náběry krve, ultrazvuková vyšetření) můžete absolvovat u svého gynekologa a výsledky nám postoupit.

 

 

Diagnózy ohrožující plodnost

Diagnózy, které nejčastěji způsobují neplodnost

Mezi nejčastější diagnózy, kterým čelí naši pacienti, patří snížená ovariální rezerva u žen a u mužů patologický spermiogram. U žen tato diagnóza neznamená definitivní ztrátu plodnosti, ale naznačuje, že vaječníky již pracují nesprávně. To výrazně snižuje šance na přirozené otěhotnění. Pro zjištění stavu ovariální rezervy můžete absolvovat screening, který zahrnuje test na hladinu AntiMülleriánského hormonu (AMH), ultrazvukovou folikulometrii (AFC) a test na folikostimulační hormon (FSH). Díky tomu získate informace a navrhnout adekvátní léčbu. U mužů je nejčastější příčinou neplodnosti patologický spermiogram s hodnotami pod normu WHO. Vyšetření spermiogramu je rychlé, snadné, bezbolestné a může předčasně odhalit problémy s plodností.

Diagnóza PCOS a plodnost

Pokud máte syndrom polycystických ovarií (PCOS) a zápasíte s nepravidelnou menstruací a chybějící ovulací, může to být příčinou neúspěšné snahy o otěhotnění. Někdy u žen s PCOS, které trpí například nadváhou, pomůže pouhá úprava životního stylu. Případná hormonální stimulace v rámci IVF u pacientek s PCOS má specifika a omezení, včetně vysokého rizika hyperstimulačního syndromu. V takových případech se obvykle volí specifický postup, kdy dochází ke zamražení embryí a embryotransfer je proveden v následujícím menstruačním cyklu. Pro více informací neváhejte se zeptat.

Endometrióza a plodnost

Pokud Vám byla diagnostikována endometrióza, což je stav charakterizovaný výskytem sliznice dělohy mimo její dutinu, může to ovlivnit Vaše plánování rodiny. Ačkoliv endometrióza neznamená automaticky neplodnost, téměř polovina postižených žen má potíže s otěhotněním. Doporučujeme proto včasnou konzultaci na klinice asistované reprodukce, kde individuálně posoudíme Vaši situaci a navrhneme vhodné metody. Je důležité neodkládat plánování rodiny a pravidelně absolvovat gynekologické kontroly..

 

 

Darování vajíček

Je darování vajíček bezpečné?

Hormonální stimulace vaječníků, prováděná v léčbě neplodnosti po dobu 8 až 14 dní, je standardní součástí procesu darování vajíček. Z dosavadních studií nevyplývá, že by tato stimulace snižovala budoucí šance na otěhotnění nebo zvyšovala riziko nádorových onemocnění. Jako u jiných lékařských metod, existuje i zde zdravotní riziko, konkrétně hyperstimulačního syndromu, které ovšem postihuje jen přibližně 5 % žen. Samotný odběr vajíček probíhá pouze ambulantně v krátké celkové anestézii. Po odběru následuje odpočinek a dárkyně může odejít domů. Případný mírný diskomfort nebo pobolívání v podbřišku po proceduře lze obvykle zvládnout bez léků proti bolesti. Je důležité si však být vědoma omezení náročné fyzické aktivity a chránit se před nechtěným otěhotněním. V případě dalších otázek je možné kontaktovat koordinátorku dárcovského programu, například prostřednictvím našeho on-line formuláře.

Jak je zabezpečená anonymita dárkyně vajíček?

V České republice je darování vajíček zcela anonymní, což znamená, že žádná dárkyně nezjistí identitu příjemkyně svého vajíčka a naopak. Informace o dárkyni nejsou veřejně dostupné v žádném registru, ale zákon vyžaduje uchování informací o totožnosti a zdravotním stavu dárkyně na klinice po dobu třiceti let od umělého oplodnění. Anonymita je zajištěna prostřednictvím kódových označení a přístupu k informacím pouze pověřenými osobami. Před darováním vajíček podstupuje dárkyně detailní gynekologická vyšetření, testy na pohlavně přenosné infekce, kontrolu hormonálních hladin a genetická vyšetření. Tyto informace jsou klíčové pro minimalizaci rizik spojených s genetikou a reprodukčním zdravím. Naše databáze aktuálně obsahuje více než 700 dárkyň ve věku 20–34 let, což umožňuje krátké čekací lhůty pro zájemce o IVF terapii s darovanými vajíčky. Více informací o dárcovském programu lze nalézt na webové stránce kliniky.

Do jaké míry mě darování vajíček omezí v běžném životě?

Pokud uvažujete o darování vajíček, při první návštěvě naší kliniky projdete gynekologickým vyšetřením a prohovořením dalšího postupu a rizik s lékařem. V případě pozitivního výstupu a oboustranného souhlasu následuje odběr krve a kompenzace cestovních nákladů. Během přípravy na darování podstoupíte desetidenní hormonální stimulaci vaječníků s pravidelnými ultrazvukovými kontrolami na klinice. Odběr vajíček probíhá ambulantně v krátké anestezii, s následným odpočinkem a vyplacením kompenzace nákladů. Po odběru je důležité vyhýbat se intenzivní fyzické námaze a chránit se před nechtěným otěhotněním. Výrazná omezení v každodenním životě nejsou předpokládána.

Jak často mohu darovat vajíčka?

Dárkyně vajíček mohou přicházet opakovaně, s minimálním tříměsíčním odstupem. Možnost opakovaného dárcovství závisí na zdravotním stavu konkrétní dárkyně a posouzení lékařem. Při opakovaném darování nemusíte znovu absolvovat některá vyšetření, což proces zrychluje. Kompenzujeme výdaje spojené s darováním až do výše 34 000 Kč. Opakované darování vajíček neohrožuje plodnost, protože odebíráme pouze vajíčka, která by jinak zanikla. Kontrola ovariální rezervy se provádí před prvním odběrem, a pokud se objeví jakýkoliv problém, nepřistoupíme k hormonální stimulaci. Máte-li další otázky, kdykoliv se na nás obraťte například prostřednictvím formuláře případně kontaktujte svou koordinátorku dárcovského programu.

Co získáte darováním vajíček?

Darováním vajíček můžete poskytnout neocenitelnou pomoc neplodným párům, kteří potřebují IVF terapii s darovanými vajíčky. Na klinice IVF CUBE je každá zájemkyně o darování vajíček vítána. Mnohé dárkyně jsou motivovány příběhy lidí kolem nich nebo případně již děti mají a chtějí dopřát tuto možnost i jiným ženám. Vedle dobrého pocitu z pomoci získá každá dárkyně výsledky komplexního vyšetření reprodukčního zdraví, které poskytují cenné informace o zásobě vajíček, hormonálním profilu a genetickém zdraví. Tato vyšetření běžně stojí desítky tisíc korun. Kromě toho je dárkyni poskytnuta finanční kompenzace až ve výši 34 000 Kč za každé darování vajíček. Pokud jste zdravá žena ve věku 20–34 let a máte zájem pomoci někomu splnit sen o rodině, vyplňte formulář na webových stránkách kliniky IVF CUBE a následně vás bude kontaktovat koordinátorka dárcovského programu.

Jaké podmínky musí splnit dárkyně vajíček?

Pro darování vajíček je základní podmínkou věk, který musí být mezi 20 a 34 lety. Následně klinika provede vyšetření vašeho zdravotního stavu. Vajíčka může darovat pouze zdravá žena, která není přenašečkou geneticky podmíněných onemocnění, sexuálně přenosných chorob nebo netrpí vážnými psychickými poruchami. Tato kritéria jsou ověřována prostřednictvím rodinné anamnézy, krevních testů, vysvětlení lékařem a pohovoru s psychologem. Dárkyně také nesmí užívat návykové látky, včetně marihuany, a posuzuje se i její BMI. Pro kontrolu reprodukčního zdraví a ovariální rezervy se provádí ultrazvuk a krevní testy. Dárkyně může darovat bez ohledu na to, zda již měla děti. Nemůže však darovat, pokud je těhotná nebo kojí. Užívání hormonální antikoncepce není překážkou. Darování vajíček je v České republice přísně anonymní. Pokud se chcete stát dárkyní a splňujete uvedené podmínky, vyplňte kontaktní formulář na webových stránkách kliniky IVF CUBE.

 

Chcete-li se objednat na konzultaci, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte nás
kontaktovat