Mýty o IVF

Leden 2017

Home->Novinky & Média
S umělým oplodněním a schopností počít dítě je spojeno mnoho mýtů a nepřesných informací – rádi bychom je tedy uvedli na pravou míru v našem článku.
 1. Neplodnost je ve větší míře zapříčiněna ženou.

Nikoli. Ačkoli v letech minulých byla neplodnost ženou zapříčiněna častěji, v posledních pěti letech se poměry výrazně změnily. Nyní je za neplodnost páru zodpovědný ze 40% muž, ze 40% žena a ve 20% jde o kombinaci problémů obou partnerů.

 1. Párům, které dítě již mají, neplodnost nehrozí.

Nikoli. Mezi prvním a druhým těhotenstvím ženy mohou nastat problémy, které oplodnění znemožní – jde o sekundární neplodnost páru a trpí jím až 25% všech párů.

 1. Věk ženy nehraje při pokusech o oplodnění žádnou roli.

Nikoli. Věk ženy hraje při pokusu o oplodnění zásadní roli. Plodnost ženy totiž začíná klesat po 30. roku věku, od 35. roku věku pak klesá velmi rapidně. S přibývajícím věkem se u žen snižuje nejen počet, ale i kvalita vajíček a umělé oplodnění se pro ně stává často jedinou možností, jak počít dítě.

 1. Pokud žena menstruuje, je plodná.

Nikoli. Plodnost ženy je ovlivněna počtem a kvalitou jejích vajíček. Ve věku nad 45 let je téměř jedinou šancí ženy na oplodnění darované vajíčko, i přestože může stále menstruovat.

 1. Metody umělého oplodnění zvyšují plodný věk ženy.

Bohužel vajíčka stárnou stejně jako my, a pokud je vlivem zvyšujícího se věku jejich kvalita nedostatečná, zásadně se tím snižuje i možnost oplodnění prostřednictvím asistované reprodukce. Pro úspěšné oplodnění a následnou životaschopnost embrya jsou zapotřebí zdravé kvalitní pohlavní buňky, a to i v laboratorních podmínkách. V případech nedostatečné kvality vajíček lze pak nabídnout terapii s darovanými vajíčky.

 1. Neplodnost není nemoc.

Nikoli. Světovou zdravotnickou organizací byla neplodnost uznána jako nemoc.

 1. Děti počaté umělým oplodněním jsou více nemocné.

Nikoli. Děti počaté metodou umělého oplodnění jsou na tom naprosto stejně, jako děti počaté normální cestou. Žádné vědecké výzkumy neprokázaly, že by tyto děti byly náchylnější k nemocem či jiným vadám.

 1. Zdravý životní styl je pro početí dítěte zásadní.

Ne nezbytně. Zdravý životní styl přispívá k dobrému zdraví a kondici muže a ženy, nicméně kvalitu pohlavních buněk neovlivňuje.

 1. Počet spermií v 1 ml je u mužů stejný jako před 15 lety.

Bohužel ne. Nekvalitní spermie nebo jejich malé množství patří mezi nejčastější příčiny neplodnosti páru. Před 15 lety byla norma 80 milionů spermií v jenom mililitru, dnes je to kolem 15 milionů. Příčinu poklesu počtu spermií a snížení jejich pohyblivosti není možné jednoznačně určit. Podílejí se na ní civilizační faktory jako je životní styl, prostředí, ve kterém se muž pohybuje, stres, kouření, přemíra alkoholu, ale také prodělané nemoci v dětství.

 1. Spontánně může otěhotnět i padesátiletá žena

Reálná naděje na spontánní graviditu ve věku 48-52 let téměř neexistuje. Jedná se pouze o sporadická otěhotnění a po padesátém roce věku klesá pravděpodobnost prakticky k nule.

 1. Metoda umělého oplodnění je velmi drahá a nákladná

Záleží vždy na problémech konkrétního páru, které se pár od páru liší. Pokud pár využije např. jen metody IUI, tj. intrauterinní inseminace, což je metoda, kterou se pomocí speciálního katetru zavedou pročištěné a zkoncentrované spermie do dutiny děložní v období ovulace, zaplatí 1500 Kč, zatímco pár, který se bude léčit komplexně, tj. využije všech IVF metod, může za léčbu zaplatit až statisíce korun (tisíce EUR).

Proč IVF CUBE?

Průběh léčby neplodnosti

Chcete-li se objednat na konzultaci, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte nás
kontaktovat