Home->Tým

MUDr. Helena Neumannová

Vzdělání

 • IFEPAG (International Fellowship on Pediatric and Adolescent Gynecology)
 • Atestace v oboru dětská gynekologie
 • Atestace II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví
 • Atestace I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví
 • Absolventka oboru všeobecné lékařství, lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

Odborné kurzy a stáže

 • 2011- nyní: Doktorandské studium na 1. LF UK Praha – Pánevní dno v adolescentním věku 3D zobrazení
 • 2002: Kurz hysteroskopie
 • 2001: Kurz neinvazní laserotherapie
 • 1996: Kurz ultrasonografie v gynekologii

Praxe

 • 2007 - nyní: Sekundární lékař, Nemocnice Na Bulovce - Gynekologicko-porodnická klinika
 • 2009 - nyní: Odborný asistent, 1. Lékařská Fakulta UK Praha
 • 2017 - nyní: Vedoucí subkatedry dětské gynekologie, IPVZ
 • 2000 - 2007: Samostatně pracující gynekolog, Gynrea s.r.o.
 • 2000 - 2007: Sekundární lékař Nemocnice Brandýs nad Labem - Gynekologicko-porodnické oddělen
 • 1995 - 1999: Sekundární lékař, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady - Gynekologicko-porodnické oddělení + PULS s.r.o., Sekundární lékař
 • 1988 - 1995: Sekundární lékař, Nemocnice Děčín - Gynekologicko-porodnické oddělení

Jazyková vybavenost: angličtina