Průběh léčby neplodnosti

V IVF CUBE přistupujeme ke každému pacientovi zcela individuálně dle jeho specifických požadavků. Obecně lze proces léčby popsat v několika následujících krocích.

První kontakt

Před zahájením jakékoliv léčby je nutno absolvovat vstupní pohovor, při kterém jsou s lékařem detailně prohovořeny veškeré možné léčebné postupy a je stanoven individuální plán terapie. Během konzultace většinou lékař provede ultrazvukové vyšetření pacientky. Partnerovi nabízíme možnost provedení spermiogramu v den pohovoru, případně kterýkoliv jiný den, dle jeho přání a možností.

Ke vstupnímu pohovoru pacienty objednáváme na základě vyplnění dotazníku.

Vstupní pohovory jsou prováděny každý den, od pondělí do pátku, v poledních a odpoledních hodinách a trvají cca 60minut. Pokud je to možné, měli by se na návštěvu dostavit oba partneři z důvodu kompletace veškerých zdravotních údajů.

Během vstupního pohovoru můžete s lékařem detailně prodiskutovat veškeré důležité body léčby neplodnosti a stejně tak budete mít dostatečný prostor pro kladení otázek.

IVF-ICSI s vlastními vajíčky

IVF-ICSI s darovanými vajíčky

Začátek plánování terapie s darovanými vajíčky je podobný jako u IVF s vlastními vajíčky. Nejprve je nutné se dostavit s partnerem na vstupní pohovor a absolvovat provotní vyšetření, která zahrnují:

    • Serologické vyšetření krve u obou partnerů
    • Transvaginální ultrazvukové vyšetření partnerky
    • Vyšetření hormonů štítné žlázy partnerky
    • Spermiogram partnera

Po zkompletování dostupných výsledků bude pacientům doporučen konkrétní postup. Lékař s pacienty podrobně probere požadavky na dárkyni tak, aby došlo k optimálnímu výběru dle zadaných kritérií.

V rámci terapie s darovanými vajíčky poskytuje klinika IVF CUBE garanci:

  • minimálně 8 vajíček získaných od dárkyně
  • 2 embryí ve stádiu blastocysty (v případě normozoospermie partnera).

Jedná se o minimální počet, který bývá ve většině případů překročen.

Výběr dárkyně

Darování vajíček je v České republice legální a zcela anonymní. Poté, co se pacienti rozhodnou u nás terapii podstoupit, vyplní kromě informovaných souhlasů i tabulku s požadavky na výběr dárkyně. Při výběru vždy bereme v potaz fenotypové znaky obou partnerů jako je barva očí, vlasů, výška atd. a další požadavky stanovené pacientem. Pro co nejpřesnější výběr je také možno donést vlastní fotografii.

Disponujeme jednou z největších dárcovských databází. Jsme proto schopni najít vhodnou dárkyni bez delší čekací doby. Pokud nepocházíte z Evropy a máte zájem o dárkyni, která odpovídá jinému etniku, jsme schopni tyto specifické požadavky dodržet.

Kdo jsou naše dárkyně? Vybíráme pouze zdravé ženy, ve věku 20-34 let. Před zařazením potenciální dárkyně do naší databáze je provedeno kompletní lékařské a psychologické vyšetření včetně zhodnocení rodinné anamnézy. Každá dárkyně je také samozřejmě vyšetřena dle směrnic EU. Provádí se vyšetření na přítomnost viru HIV, viru hepatitidy B, C a syfilis a genetické vyšetření karyotypu a cystické fibrózy. Psycholožka kliniky navíc vypracuje každé dárkyni psychologický profil, který je na vyžádání k dispozici i pacientce. Díky tomu, že každá pacientka má k dispozici jednu dárkyni, neprovádíme na naší klinice Eggsharing.

Synchronizace cyklu

Každé pacientce je na míru vytvořen léčebný plán s podrobným rozpisem jednotlivých léků, který je detailně vysvětlen jednou z našich sestřiček. Léčebný plán slouží zejména k zajištění optimální přípravy resp. výstavby sliznice před embryotransferem a k nutné synchronizaci menstruačního cyklu pacientky a dárkyně.

Během přípravy, která trvá přibližně 17 dní, absolvuje pacientka zpravidla jeden ultrazvuk, při kterém je zkontrolována kvalita a výška sliznice.

Fertilizace

Jakmile je u dárkyně stanoven termín odběru vajíček, informujeme pacientku o přesném termínu embryotransferu. Punkce dárkyně následuje za 2-4 dny od poslední ultrazvukové kontroly. V případě použití vlastních spermií musí být nejpozději v den punkce dárkyně zajištěn vzorek od partnera, který však může být poskytnut i dříve a uložen na klinice. Získaná vajíčka jsou poté ihned oplodněna metodou ICSI. Následující den jsou pacienti informováni o počtu získaných a oplodněných vajíček.

Embryotransfer

Přenos, neboli transfer embryí/a, se provádí 3. - 5. den po oplození. Jedná se o jednoduchý výkon, který trvá přibližně 10 min. Před přenosem embrya mají pacienti možnost jej vidět na monitoru počítače. Pro zvýšení šance k implantaci embrya a celkovému zklidnění organismu může pacientka také využít možnost akupunktury, kterou provádíme 30 min před a 30 min po embryotransferu.

Po embryotransferu platí doporučení klidového režimu, avšak žádná výrazná omezení běžného života pro pacientku neplatí. Za 14 dní po embryotransferu je naplánován těhotenský test. Nejspolehlivější potvrzení otěhotnění přináší krevní test.

Po vyhodnocení výsledků

V případě pozitivního těhotenského testu přichází pacientka měsíc po zákroku na ultrazvukové vyšetření k potvrzení srdeční akce plodu a následně je odeslána do své gynekologické (těhotenské) ambulance.

V případě negativního výsledku těhotenského testu s párem nadále spolupracujeme, vyhodnocujeme předešlé kroky a konzultujeme celý průběh neúspěšné léčby. Je domluven další postup, který v případě zbývajících zamražených embryí nejčastěji spočívá v naplánování kryoembryotransferu. Záleží přitom většinou zcela na pacientech, zda chtějí pokračovat ihned v následujícím cyklu, nebo zda preferují delší čas na odpočinek. V případě, že pár již nemá žádná zamražená embrya, konzultujeme s pacienty další možnosti.

Chcete-li se objednat na konzultaci, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte nás