IVF - ICSI s vlastními vajíčky

Na základě posouzení zdravotní anamnézy každého pacienta uplatňujeme v léčbě neplodnosti různé léčebné postupy od těch jednodušších až po samotné IVF. V zásadě ale zastáváme filosofii, že pacient by se měl léčit takovými metodami, které opravdu potřebuje a mají v jeho případě smysl.

Samotné oplodnění in vitro, při kterém dochází k samovolnému splynutí spermie a vajíčka, je v současné době doplňováno řadou dalších metod, které výrazně zvyšují pravděpodobnost úspěchu. Klinika IVF CUBE proto u všech IVF cyklů standardně provádí ICSI, asistovaný hatching, prodlouženou kultivaci a vitrifikaci nadpočetných embryí, čímž dosahuje kumulativní úspěšnosti přes 84%.

IVF - ICSI
s vlastními vajíčky

  • Kompletní terapie vč. ICSI *
  • Prodloužená kultivace (5 dnů) *
  • Asistovaný hatching (laserem) *
  • Single vitrifikace *
  • 1 rok skladování *
  • MFSS - Mikrofluidní separace spermií 

*BEZ OHLEDU NA POČET
VAJÍČEK/EMBRYÍ

IVF - In vitro fertilization - metoda spočívá v hormonální stimulaci vaječníků podle stanoveného plánu a v následném odběru vajíček, která jsou oplodněna mimo tělo pacientky - in vitro. Oplodněná vajíčka jsou kultivována ve speciálně upraveném laboratorním prostředí tak, aby došlo k optimálnímu vývoji embryí. Vybrané embryo je následně pacientce přeneseno do dělohy. Délka celého procesu od počáteční konzultace až po embryotransfer se liší podle fáze cyklu pacientky, obvykle je to přibližně 1 - 2,5 měsíce.

Informace pro pojištěnce
IVF CUBE spolupracuje se všemi českými zdravotními pojišťovnami, a proto je standardem zprostředkování krytí velké části nákladů spojených s terapií z veřejného zdravotního pojištění. Nárok na financování až 4 IVF cyklů mají všechny páry do 40. narozenin ženy, pokud byl při 1. a 2. cyklu transfer pouze 1 embrya.
Transparentní cena pro samoplátce
Všechny metody obsažené v balíčku jako jsou intracytoplazmatická injekce spermie - ICSI, asistovaný hatching - AH, prodloužená kultivace - PK, zamražení a roční uchování, provedeme na všech získaných vajíčkách/embryích bez jakéhokoliv doplatku. Cena balíčku terapie v IVF CUBE je garantovaná a konečná i v případě zisku vysokého počtu vajíček/embryí.

Balíček terapie zahrnuje


ICSI - Intracytoplazmatická injekce spermie

Spočívá ve vpravení spermie do cytoplazmy vajíčka. Metoda se provádí pod speciálně upraveným mikroskopem při mnohonásobném zvětšení pomocí mikrojehly. Metoda ICSI je v IVF CUBE používána při všech cyklech mimotělního oplození, neboť výrazně zvyšuje jeho úspěšnost. 

Prodloužená kultivace - PK

Je pětidenní kultivace embryí od oplození vajíček až po transfer embrya ve stadiu blastocysty do dělohy. Embrya lze transferovat do dělohy i v ranější fázi, například třetí den, ale prodloužená kultivace poskytuje větší šanci na uhnízdění embrya v děloze a také větší příležitost pro výběr morfologicky nejvhodnějšího embrya pro transfer. IVF CUBE, pokud je to možné, používá tuto metodu standardně při všech IVF cyklech.

Asistovaný hatching - AH

Je mikromanipulační metoda, při níž je za pomoci laseru otevřena zona pellucida (glykoproteinový obal vajíčka). Tím je usnadněn proces hatchingu, tj. uvolnění vnitřní buněčné části embrya přes zonu pellucidu. Asistovaný hatching je prováděn u všech embryí, která má pacientka k dispozici, čtvrtý den kultivace, kdy embrya dosáhnou kompaktního stádia.

Single vitrifikace

Metoda rychlého zmražení (embryí, vajíček či spermií), která je k lidským buňkám šetrnější, protože zabraňuje tvorbě krystalů. Single vitrifikace, která je standardní součástí všech IVF cyklů v IVF CUBE, znamená mražení vajíček a embryí po jednom kusu, což významně zvyšuje úspěšnost jejich použití v pozdějším cyklu umělého oplodnění.

1 rok skladování

Terapie v IVF CUBE vždy zahrnuje roční uchování všech získaných vajíček / embryí, a to bez ohledu na jejich celkový počet.

MFSS - Mikrofluidní separace spermií

Spermie se na jednorázovém čipu přirozeně přesouvají ze vstupního otvoru ve skleněné komoře přes různé mikrobariéry a membránu až do sběrné komůrky. Během přesunu dochází k oddělení nejvhodnějších spermií (ve sběrné komůrce), které by se k vajíčku dostaly i v přirozeném prostředí ženské pohlavní soustavy.
Metoda zajišťuje výběr spermií, které mají lepší pohyblivost, genetickou kvalitu i morfologii. Použitím této metody lze zvýšit úspěšnost léčby až o 20-25%.

preIMUNO+

Imunomodulační balíček preIMUNO+ je speciální doplňková metoda k terapii s vlastními nebo darovanými vajíčky. Je určen pacientkám s opakovaným selháním implantace embrya popř. pacientkám s nedostatečnou výstavbou sliznice před embryotransferem. Na základě diagnostiky Cell+ a dalších vyšetření je stanoven individuální plán, který zahrnuje nejen léčbu po vyšetření NK a plazma buněk, ale také opakovanou PRP terapii a imunomodulační terapii za účelem zvýšení šance na implantaci embrya v děloze.

Další metody léčby


IVF - ICSI v nativním cyklu

Je metoda IVF-ICSI, při které nedochází k hormonální stimulaci vaječníků. Vajíčko se pacientce odebere v přirozeném cyklu. Jeho uzrání je pouze podpořeno jednorázovou vyvolávací injekcí 36 hodin před plánovaným odběrem.

Intrauterinní inseminace - IUI

Se provádí v době ovulace. Při IUI jsou spermie partnera (po předchozí úpravě ejakulátu v andrologické laboratoři) zavedeny tenkým katetrem do děložní dutiny. Jedná se o minimálně invazivní metodu, většinou zcela nebolestivou, jejíž rizika jsou minimální.

Chcete-li se objednat na konzultaci, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte nás