IVF - ICSI s darovanými vajíčky

Na základě posouzení zdravotní anamnézy každého pacienta uplatňujeme v léčbě neplodnosti různé léčebné postupy od těch jednodušších až po samotné IVF. V zásadě ale zastáváme filosofii, že pacient by se měl léčit takovými metodami, které opravdu potřebuje a mají v jeho případě smysl.

Samotné oplodnění in vitro, při kterém dochází k samovolnému splynutí spermie a vajíčka, je v současné době doplňováno řadou dalších metod, které výrazně zvyšují pravděpodobnost úspěchu. Klinika IVF CUBE proto u všech IVF cyklů standardně provádí ICSI, asistovaný hatching, prodlouženou kultivaci a vitrifikaci nadpočetných embryí, čímž dosahuje kumulativní úspěšnosti přes 84%.

IVF - ICSI
s darovanými vajíčky

  • Kompletní terapie vč. ICSI *
  • Garance: 8 vajíček, 2 blastocysty
  • Vyšetření dárkyně a medikace *
  • Prodloužená kultivace (5 dnů) *
  • Asistovaný hatching (laserem) *
  • Vitrifikace zbývajících embryí *
  • 1 rok skladování *

*BEZ OHLEDU NA POČET
VAJÍČEK/EMBRYÍ

Při této metodě jsou použita čerstvá vajíčka od anonymní dárkyně, která byla oplozená spermiemi partnera neplodné ženy. Příprava dárkyně a synchronizace cyklů dárkyně a příjemkyně trvá cca 2 měsíce. Příjemkyně užívá pouze léky k přípravě děložní sliznice k přijetí embrya, neprochází však hormonální stimulací vaječníků. IVF CUBE akceptuje pouze dárkyně ve věku 20 - 34 let, které podstoupí veškerá zákonem předepsaná vyšetření a testy. Při výběru dárkyně jsou zohledněna fenotypová kritéria požadovaná pacientkou a jejím partnerem. Psycholožka kliniky navíc vypracuje každé dárkyni psychologický profil, který je na vyžádání k dispozici i pacientce. Garance programu jsou: min. 8 vajíček a min. 2 kvalitní embrya vysoké kvality ve stadiu blastocyst (v případě partnerovy normozoospermie). Zjistěte více o průběhu léčby.

Informace pro pojištěnce
IVF CUBE spolupracuje se všemi českými zdravotními pojišťovnami, a proto je standardem zprostředkování krytí velké části nákladů spojených s terapií z veřejného zdravotního pojištění. Nárok na financování až 4 IVF cyklů mají všechny páry do 40. narozenin ženy, pokud byl při 1. a 2. cyklu transfer pouze 1 embrya.
Transparentní cena pro samoplátce
Všechny metody obsažené v balíčku jako jsou intracytoplazmatická injekce spermie - ICSI, asistovaný hatching - AH, prodloužená kultivace - PK, zamražení a roční uchování, jsou standardně provedeny na všech získaných vajíčkách/embryích bez jakéhokoliv doplatku. Cena balíčku terapie v IVF CUBE je garantovaná a konečná i v případě zisku vysokého počtu vajíček/embryí.

Balíček terapie zahrnuje


ICSI - Intracytoplazmatická injekce spermie

Spočívá ve vpravení spermie do cytoplazmy vajíčka. Metoda se provádí pod speciálně upraveným mikroskopem při mnohonásobném zvětšení pomocí mikrojehly. Metoda ICSI je v IVF CUBE používána při všech cyklech mimotělního oplození, neboť výrazně zvyšuje jeho úspěšnost. 

Garance: 8 vajíček, 2 blastocysty

Díky kvalitní a rozsáhlé databázi dárkyň IVF CUBE garantuje všem pacientům zisk minimálně 8 vajíček a 2 embryí vysoké kvality ve stadiu blastocyst (v případě partnerovy normozoospermie), a to u všech terapií s darovanými vajíčky.

Vyšetření dárkyně a medikace

IVF léčba s darovanými vajíčky zahrnuje vyhledání vhodné dárkyně dle fenotypových kritérií, provedení všech zákonem předepsaných vyšetření a krevních testů a veškerou potřebnou medikaci. Dárkyně vždy podstupuje genetická vyšetření, test na drogy a také fyziologické vyšetření gynekologem včetně několika ultrazvukových kontrol. Součástí je i vyhotovení psychologického profilu, který je na vyžádání k náhledu.

Prodloužená kultivace - PK

Je pětidenní kultivace embryí od oplození vajíček až po transfer embrya ve stadiu blastocysty do dělohy. Embrya lze transferovat do dělohy i v ranější fázi, například třetí den, ale prodloužená kultivace poskytuje větší šanci na uhnízdění embrya v děloze a také větší příležitost pro výběr morfologicky nejvhodnějšího embrya pro transfer. IVF CUBE, pokud je to možné, používá tuto metodu standardně při všech IVF cyklech.

Asistovaný hatching - AH

Je mikromanipulační metoda, při níž je za pomoci laseru otevřena zona pellucida (glykoproteinový obal vajíčka). Tím je usnadněn proces hatchingu, tj. uvolnění vnitřní buněčné části embrya přes zonu pellucidu. Asistovaný hatching je prováděn u všech embryí, která má pacientka k dispozici, čtvrtý den kultivace, kdy embrya dosáhnou kompaktního stádia.

Vitrifikace

Metoda rychlého zmražení (embryí, vajíček či spermií), která je k lidským buňkám šetrnější, protože zabraňuje tvorbě krystalů  a zvyšuje tak bezpečnost mražení a rozmražení, což zvyšuje úspěšnost jejich použití v pozdějším cyklu umělého oplodnění. Vitrifikace je standardní součástí všech IVF cyklů v IVF CUBE.

1 rok skladování

Terapie v IVF CUBE vždy zahrnuje roční uchování všech získaných vajíček / embryí, a to bez ohledu na jejich celkový počet.
Chcete-li se objednat na konzultaci, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte nás